Autor: vriha

Obchvat Dolních Měcholup

Tento týden proběhlo jednání, na kterém jsme se dověděli, že obchvat se zatím plánuje o dvou pruzích + směrem k budoucí zástavbě podélné stání + stezka pro cyklisty. Toto řešení by v případě potřeby umožnilo rozšíření o jeden pruh.

Naopak Hostivařská spojka zatím ještě nemá ani změnu Územního plánu.

Převedení nákladní dopravy z Hornoměcholupské na Kutnohorskou

18. prosince se konala na Odboru dopravy v Boloňské ulici schůzka k návrhu na omezení vjezdu nákladních automobilů do ulic K Měcholupům a Hornoměcholupská. Podnětem byly stížnosti tamních obyvatel na hluk působený dopravou. Zástupci naší obce se spolu s dalšími institucemi proti návrhu ostře vymezili. Schůzka skončila požadavkem na přesnější zjištění skutečného provozu v dotčených ulicích s tím, že se vyčká na stanovisko dalších institucí.

Reálné dopady zákazu by se týkaly zejména Kutnohorské v úseku od Country Salonu do Uhříněvsi. Počet těžkých nákladních aut by se tam zvýšil o 600 na předpokládaných 3100 vozidel denně.

Pro nás jsou úspěchy, jakých občané Horních Měcholup ve spolupráci s tamním úřadem při boji s hlukem a nadměrnou dopravou dosahují, velmi zajímavé. Možná si mnozí pamatujete dobu, kdy byla Hornoměcholupská frekventovanou silnicí plnou nákladních vozidel. Podobně – obchvat Dolních Měcholup by už nejspíš dávno stál, kdyby naše obec za snížení dopravy a hluku bojovala se stejnou vehemencí.

Vznikne v obci nový park?

V prosincovém zpravodaji jste si možná přečetli článek Revitalizace parku Kutnohorská – I.etapa, takzvaná Akce Sádky. Pochopili jste to tak, že v obci vznikne nový park? Možná budete zklamáni, žádný nový park se nechystá.

Nás samozřejmě těší, že nevzhledná houština v příkopu mezi odbočkou na Dubeček a Countrysalonem bude zkulturněna, náletové zeleně vykáceny a staré stromy prořezány. Ale i po vykácení náletů a veškerém zkulturňování zůstane 8 metrů široký příkop pořád jenom příkopem. Nestane se parkem, nestane se místem pro relaxaci.

A kolik peněz byste na takovou úpravu navrhovali vynaložit? Dvě stě tisíc? Půl miliónu? Náš místní úřad na tuto akci hodlá vynaložit 4 milióny korun!

Že se vám to zdá mnoho? Nám také. A mohu slíbit, že Naše Měcholupy udělají vše proto, aby skutečně vynaložená částka byla mnohem menší. Akce Sádky byla zahájena již minulým vedením obce a jen za studii se zaplatilo 175 tisíc korun. Jestliže už akce běží, pokládáme za mnohem užitečnější se pokusit na kultivaci příkopu vedle silnice maximálně ušetřit a vynaložit peníze na něco mnohem užitečnějšího. Například na zkulturnění cesty na vlak. Tuto cestu totiž obyvatelé Měcholup skutečně užívají – na rozdíl od výše uvedeného příkopu.

Martin Svoboda

Bankomat

Naděje, že se konečně dočkáme bankomatu se zvyšují. Zájem o jeho provozování projevilo několik bankovních domů. Očekáváme, že finální poskytovatel těchto služeb bude brzy vybrán ve výběrovém řízení.

Příspěvek na školku

Milí sousedé,

„Splnili jsme náš slib a peníze, kterými jste dobrovolně přispěli na 1. dolnoměcholupských pivních slavnostech, jsme předali naší školce. Šek převzala z rukou pana Ing. Otakar Vicha ředitelka školky Libuše Kotalíková a její zástupkyně Světlana Myšičková.“

Děkujeme !

IMG_4534

Pozvánka na exhibiční fotbalové utkání

Srdečně vás zveme na exhibiční fotbalové utkání SK Dolní Měcholupy vs VIP CZECHTEAM (tým osobností).

KDY: sobota 20.září 2014, 15 hodin
KDE: fotbalové hřiště Dolní Měcholupy

Za VIP CZECHTEAM nastoupí: Karel Vágner (skladatel a kapitán týmu), Jan Berger (internacionál, Sparta), Jan Fiala (internacionál, Dukla), Vladimír Hruška (internacionál, Bohemians), Markéta Ringelová, Eva Bartoňová a Petra Vyštejnová (všechny Sparta, reprezentace), Petr Rada (internacionál, Dukla), Roman Šebrle (sportovec, moderátor), Jakub Kohák (herec, režiser), Tomáš Skuhravý (internacionál, Sparta, FC Janov) a další.

Exhibičnímu utkání bude od 14 hodin předcházet nábor malých fotbalistů a fotbalistek do přípravky SK Dolní Měcholupy, za přítomnosti vedení fotbalového klubu a trenérů.

Občerstvení zajištěno. Nealko nápoje pro děti zdarma.

Soutěže a zábavu pro Vaše děti zajišťuje Centrum volného času Leonardos Dolní Měcholupy (www.leonardos.cz)

Zastupitelstvo dalo na náš návrh a zastavilo prodej čističky

Vážení sousedé! V únoru jsme Vám psali o nápadu na prodej naší čističky. Za sdružení Naše Měcholupy jsme od počátku byli proti prodeji čističky, protože vyvolávací cena do dražby byla skoro 100 milionů Kč pod cenou. Máme pro vás naštěstí dobrou zprávu. Starosta Karel Hagel (ODS) nakonec dal na náš návrh. Dražbu čističky nechal zrušit.

Naše cíle v oblasti školství

K dnešnímu dni mají Dolní Měcholupy přes 2500 trvale žijících obyvatel.  Současná kapacita školky je 105 dětí a školy 110 žáků.  Ve školce dnes chybí 25 míst, ve škole bude brzo chybět 50 míst.

Přitom jsme jediná městská část, ze 47 městských částí s počtem obyva­tel nad  dva tisíce, bez vlastní devíti­letky. Se souhlasem obce bylo vydá­no stavební povolení na dalších tisíc bytů. Proto za několik let zde bude žít nejméně 600 školou povinných dětí a 200 předškoláků. Školku budeme moci nabídnout jednomu ze dvou, první stupeň školy jen každému tře­tímu a druhý stupeň nenabídneme vůbec.

Obec přitom nemá připravené žád­né plány na výstavbu školy a školky. Nemá reálnou možnost zvýšit kapaci­tu těch existujících. A nemá ani kalku­laci potřebných investic.

Na výstavbu školky i školy je mož­né dostat dotaci z programu minis­terstva, který začne v roce 2015. Bez zpracovaného projektu a příslušných povolení, však o dotaci žádat nelze. Letos přitom bylo možné nechat si od ministerstva uhradit 85% nákladů na zpracování projektové dokumentace. Bohužel současné vedení obce toho nevyužilo.

PROČ NÁS VOLIT?

Ihned po volbách zpracujeme kon­cepční plán výstavby školních a před­školních zařízení.

Maximálně urychlíme projektovou přípravu, a pokusíme se stihnout vše tak, abychom dokázali o dotace po­žádat, dokud je nevyčerpají jiní, kteří jsou daleko lépe připravení. Dotační prostředky jsou omezené, a bude záležet na tom, kdo stihne žá­dat dříve.

Klíčovým problémem obce je pře­devším škola. Současnou kapacitu je možné zvýšit jen málo, s tím, že se značně zhorší podmínky výuky. Jedi­ným skutečným řešením je proto vý­stavba nové devítileté školy, a na toto řešení se zaměříme. Budovu současné školy pak budeme moci využít jako multifunkční prostor, který doplní chybějící infrastrukturu obce.

Kapacitu školky vyřešíme výstavbou nové školky v oblasti již probíhající bytové výstavby. Z dotačních pro­středků, by mělo být možné uhradit 80% těchto investic.

Do té doby, než bude míst ve školce dostatek, budeme poskytovat příspě­vek těm rodinám, na které se nedo­stalo, a musí proto využívat soukromé placené školky. Jsme připraveni ho vy­platit i zpětně od září letošního škol­ního roku. Neposkytnout příspěvek ve stejné výši, v jaké dotujeme každé místo ve školce, by byla diskriminace.

Příčinou všech současných problémů, je schválení bytové výstavby, bez za­jištěné infrastruktury. Minulé chyby nebudeme opakovat, a proto se bude­me bránit každé další výstavbě, dokud nebude alespoň zajištěna nová školka a devítiletá škola, aby byly problémy vyřešeny.

Dolní Měcholupy by si měly zachovat svůj předměstský charakter obce, ale již dnes víme, že budou pěti tisícovým městečkem. Takové malé město musí mít svou devítiletku a nejméně dvě či tři školky. Nechceme přece, aby naše děti museli denně dojíždět za vzdělá­ním do okolních obcí a jejich rodiče se museli prosit o místo tam, kde škol­ství nezanedbali.

Leták ke stažení zpravodaj_srpen_skolstvi