Nezařazené

Budoucí výstavba v Dolních Měcholupech

Na programu 8. jednání Zastupitelstva MČ Dolní Měcholupy bude mj. schvalování návrhu na změnu územního plánu pro Velké rozvojové území Štěrboholy – Dolní Měcholupy – Dubeč, určující budoucnost výstavby na území obce.

Jednání zastupitelstva je veřejné a proběhne 13. 5. 2019 od 17.30 hod. v zasedací místnosti Úřadu MČ. Studie jsou vystaveny ve vstupní hale úřadu nebo ke stažení zde.

Zprávy z obce (jednání Zastupitelstva – duben 2019)

Zvětšení školní jídelny se pomalu blíží

Školáci nutně potřebují větší jídelnu. Proto v roce 2017 padlo rozhodnutí zvětšit stávající jídelnu. Vedle sportovní haly tak má vyrůst rozšíření stávající jídelny, tak aby se místo pouze jedné třídy mohly najednou najíst třídy tři. Jen škoda, že se příprava vleče. U dokumentace byla shledána řada vážných vad na jejichž odstranění se dále pracuje. Jendou z výtek je například bezpečnostní riziko spojené s realizací jezírka přímo na dětském hřišti nebo některá příliš nákladná řešení. Nejspíše, aby se zvládlo stavbu zahájit co nejdříve, byla žádost o stavební povolení nešťastně podána s tím, že se nedostatky odstraní až následně. O dalším postupu Vás budeme informovat.

Rozšíření parkovacích míst v Malém háji

Problémy s parkováním jsou na Malém háji na každodenním pořádku. Situaci příliš nepomohlo ani dočasné parkoviště přilehlé budoucímu prodloužení komunikace Kardausova. Dobrou zprávou pro obyvatele však je, že i přes zpoždění budou v přilehlém Retail Parku vyhrazena noční parkovací místa pouze pro ně. Parkovací místa budou označena „Reservé rezidenti Malý háj“. Jejich vyhrazení souvisí s dohodou se společností Finep, která byla uzavřena za bývalého starosty Otakara Vicha.

Příprava nové školy a školky v Malém háji má skluz

Na výstavbu nové školy a školy na Malém Háji jistě netrpělivě čeká nejeden rodič Dolních Měcholup, jaká je tedy aktuální situace? Bohužel ne příliš optimistická, již na konci roku 2017 měla obec zadat zpracování studie a zahájit výběr dodavatele projektu. Zatím se pouze zvládlo schválit podmínky architektonické soutěže a byla uzavřena smlouva s jejím administrátorem. Další neznámou je zajištění financování výstavby, kdy podaná žádost o grant nebyla schválena. Nezbývá tedy doufat, že se věci pohnou správným směrem a vše neskončí vracením pozemku v hodnotě téměř 50 mil. Kč zpět společnosti Finep, která by jej použila pro své developerské záměry.

Úplný zápis z jednání Zastupitelstva je k dispozici na stránkách MČ DM.

Jak jsme na tom s obchvatem

Rozhovor s ing. Martinem Svobodou, členem Výboru pro územní rozvoj

Martine, mohl byste se prosím našim čtenářům stručně představit?

V Dolních Měcholupech, nedaleko návsi, bydlíme s rodinou již osm let. Rád jezdím na kole a běhám, a tak mě hodně zajímají možnosti rekreačního a sportovního vyžití v blízkém okolí. A stejně jako všechny ostatní občany mě trápí hluk a špína z nadměrné dopravy. Když se proto po volbách otevřely nové možnosti, rád jsem jako stavař dal k dispozici svoje znalosti a schopnosti a začal pracovat ve Výboru pro územní rozvoj.

NM Územní plán 5

Výbor pro územní rozvoj – co to vlastně je?

Záležitostí, o kterých jedná a rozhoduje  zastupitelstvo, je poměrně hodně. Proto existují výbory, které vytvářejí koncepce a poklady pro rozhodnutí zastupitelstva. Tak máme Finanční výbor, Kontrolní výbor a nově také Výbor pro územní rozvoj. Ten se zabývá koncepcí rozvoje obce, zejména co se týče staveb (jako je například obchvat).

Jeden z prvních úkolů, na kterých začal Výbor pracovat, byly Priority rozvoje obce. Velmi mě těší, že se nám je podařilo schválit jako 13 stručných a přesto výstižných bodů a že se jimi také skutečně řídíme.

Největší objem práce Výboru tvoří zkoumání a zpracování dokumentů a návrhů, které přicházejí od správních institucí a jednotlivých stavebníků. Velkým developerem je nyní Finep, který staví sídliště Malý háj. Pokud tedy například přijde Finep s návrhem, že postaví obchodní centrum, je úkolem Výboru pro územní rozvoj se s návrhem seznámit, hájit přitom zájmy obce a v tomto smyslu připravit podklady pro zastupitele, kteří o návrzích rozhodují. To se týká například infrastruktury – jsem přesvědčen, že každý investor by měl obci na rozvoj infrastruktury přispět.

A jaká je nyní situace s obchvatem?

Potřebu obchvatu si všichni uvědomujeme. Hluk a špína z dopravy tu trápí snad každého. A obchvat je jediným známým řešením. Hned po sametové revoluci se zvažovaly dvě trasy. Jihozápadní (kolem železniční trati) a severovýchodní (směrem k Dubči). Severovýchodní varianta zvítězila a od roku 1999 je součástí Územního plánu. Obchvat má začít u Malého háje, vede směrem k Dubči, ve vzdálenosti několika set metrů míjí Dolní Měcholupy a na Kutnohorskou se napojuje v oblastí Country salónu.

Jestliže je už tak dlouho obchvat v Územním plánu, proč už dávno nestojí?

Dobrá otázka – na bývalé vedení obce. Obchvat nejen že nestojí, ale dokonce jej ani není možné začít stavět. Nemá územní rozhodnutí, natož stavební povolení.

Jak to, že stále nemáme Územní rozhodnutí, když je obchvat už skoro dvacet let v Územním plánu?

Když byla před řadou let zahájena příprava obchvatu, projekt zcela nepochopitelně navrhl trasu v rozporu s Územním plánem mnohem blíže obci. Ale nikdo nesmí stavět v rozporu s Územním plánem. Ani Dolní Měcholupy ani Magistrát. Proto nebylo možné získat územní rozhodnutí.

Je pro mne nepochopitelné, proč minulé vedení obce udělalo takto zásadní chybu. Ptal jsem se na důvody, které k tomuto rozhodnutí vedly, ale na dotazy jsem nedostal odpověď. Takže – nevím.

Promiňte mi laickou otázku – Nešlo by tedy obchvat prostě posunout do místa určeného Územním plánem? Třeba by s úpravou nebylo tolik práce.

Tak jednoduché to bohužel není, všechny plány se musí přepracovat. Ale to není jediný problém s obchvatem.

Ještě nějaké další?

Ano. Ale odpovím protiotázkou: Jaká silnice by měla tvořit obchvat? Dvouproudá nebo čtyřproudá?

Čtyřproudá je sice asi dražší, ale doprava po ní bude jistě plynulejší. Nebo ne?

Takhle nějak možná uvažovalo i bývalé vedení obce. Ano, čtyřproudá silnice opravdu pobere mnohem více aut. Ale to přece není náš cíl. Provoz na čtyřproudé silnice je totiž plynulejší jenom tehdy, když navazuje na dostatečně kapacitní křižovatky. Dopravní zácpy a popojíždění na Kutnohorské nejsou způsobeny malou kapacitou Kutnohorské, ale malou kapacitou křižovatky Štěrboholská radiála – Průmyslová – Černokostelecká směrem do centra a malou kapacitou křižovatky u benzínové pumpy opačným směrem. Pokud se nezvýší kapacita na koncích, měli bychom na čtyřproudém obchvatu popojíždějící vozidla ne v jednom, ale ve dvou pruzích v každém směru. A hned navíc za baráky směrem k Dubči. To si přejeme?

Navíc, každý odborník Vám potvrdí, že kapacitní silnice přitahuje další dopravu. Někteří řidiči by začali jezdit přes Měcholupy, i když doposud jezdí jinudy. Zkrátka – po čtyřproudém obchvatu bude jezdit víc aut, než po dvouproudém.

A konečně ten největší problém: Čtyřproudá silnice tvoří větší, ale opravdu mnohem větší bariéru než dvouproudá. Chcete přecházet čtyřproudou silnice? Ta by vlastně obec rozdělila na dvě části: Starou zástavbu, kde je škola, úřad a současné centrum obce. A na sídliště Malý háj, kde bude časem větší počet obyvatel než v první části.

Malý háj bude větší než staré Měcholupy?

Ano, nechali jsme si udělat demografickou analýzu. Z ní vyplývá, že postaví-li se jen to, co je nyní povoleno stavět (hlavně Finep), budou mít Dolní Měcholupy více než 6 tisíc obyvatel (Štěrboholy asi 3000 a Dubeč 4000). A to pevně věřím, že se nám podaří zabránit, aby mezi Měcholupy a Dubčem vzniklo Východní město pro 35 tisíc obyvatel. Chceme, aby tam vznikl přírodní park. Ano, je to odvážná myšlenka. Byl by to první nový park v novodobé historii. Jsem ale přesvědčen že jí lze dosáhnout.

Stěhoval jsem se sem s tím, že budeme bydlet v příměstské obci. Že budu znát své sousedy, že se stanu součástí jakési pospolitosti. Stejně tak to vidí i moji přátelé z Našich Měcholup a věřím, že i starousedlíci a nově příchozí. Nechci žít na okraji anonymního sídliště podle megalomanských plánů z dob, kdy Prahu a Dolní Měcholupy ovládala ODS.

Zanechme politiku a vraťme se k obchvatu. Jaké budou další kroky? Jak chcete přípravu urychlit?

Především musíme jednat s vedením Magistrátu a jasně jim sdělit, že Dolní Měcholupy s novým vedením obce už nebudou tolerovat současný stav. Naším požadavkem je, aby byly bez prodlení zahájeny práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavba obchvatu byla zařazena do finančního plánu města. Pokud by město naše oprávněné požadavky nezačalo plnit, nastal by čas pro právní kroky vůči magistrátu a případně i projevy občanské neposlušnosti.

Už víte, jak by měl obchvat vypadat?

Měl by být dvouproudý a v souladu s Územním plánem vést dále od obce. Podél komunikace směrem k zástavbě by měl být zelený pás, který bude obytnou část chránit a izolovat od dopravy.

Je třeba, aby na obchvat navázalo propojení do ulice Ke Kablu. Tím dojde k převedení většiny dopravní zátěže z Dolnoměcholupské ulice a k výraznému zklidnění celé vnitřní části Dolních Měcholup.

Jak zmírnit dopady přílišné dopravy projíždějící obcí do doby dokončení obchvatu?

Bohužel jsme převzali problematiku řešení dopravy v obci v bodě nula a je zjevné že i při našem velmi aktivním přístupu do dokončení obchvatu uplyne řada let. Proto chceme také okamžitě začít pracovat na opatřeních, které dopady přílišné dopravy na obyvatele alespoň sníží. Jedním z možných opatření je realizace tzv. tichého asfaltu, který výrazně zmírní hlukovou zátěž.

Martine otevřeli jsme řadu témat, ke kterým se určitě vrátíme v nějaké příštím rozhovoru. Zatím jsme ale hovořili jenom o problémech. A my chceme končit pozitivně. Takže: Co se Vám na Dolních Měcholupech líbí?

Když jsem se sem stěhoval, měl jsem romantické přání bydlet někde, kde se lidé zdraví. Kde se znají. A těší mě, že se mi to docela daří. Znám už tady poměrně hodně lidí a snad můžu říct, že jsem zde zakořenil. Mám tu pocit bezpečí a nebojím se pustit děti do parku.

Co mě ale těší snad ze všeho nejvíce, a co mě mile překvapilo, je množství lidí, kteří jsou ochotni nějak přispět, třeba pořádat společné akce. Na obec, kde není skoro žádné kulturní a společenské zázemí, se toho v Měcholupech děje překvapivě mnoho: Hasiči, Leonardo, fotbalisté, Měcholupská šlapka a mnozí další, ti všichni přispívají. Nemáte pocit, že to tu v rámci našich omezených možností vlastně docela dobře žije?

A tak děkuju všem, kteří obci věnují svůj čas. Jsem mezi vámi opravdu rád.

Uklízeli jsme Česko (místní část Dolní Měcholupy)

Díky organizačnímu zápalu Leonarda a za přispění místních hasičů, Úřadu a Mikapy jsme se v sobotu 16. března připojili k celorepublikové akci Ukliďme Česko.
Úklidu se zúčastnilo asi 25 dospělých a 35 (!) dětí, kteří nasbírali asi 900 kilogramů odpadu. O ten se postarali Hasiči, Mikapa a proaktivně i náhodně projíždějící multikára Pražských služeb.
V lesíku jsme nalezli i různé kuriozity – stan, gril, několik matrací, slunečník a láhev vodky, dokládající jak vyhledávanou destinací pro přírodní bydlení Dolní Měcholupy jsou.
L 2016 04 16 Úkliďme Česko od Vlastíkas 15 L 2016 04 16 Úkliďme Česko od Vlastíkas 12 L 2016 04 16 Úkliďme Česko 2

Zakládáme web Naše Měcholupy

Dobrý den! Vítejte na našem webu. Založili jsme ho pro ty z vás, kteří se zajímáte o dění v Dolních Měcholupech. Na tomto webu budete průběžně nacházet témata, kterými se zabýváme. Vejde se sem více informací, než do občasných letáků, které Vám posíláme do schránek.
Naše Měcholupy