Měsíc: Duben 2014

Naše cíle v oblasti dopravy

Dolní Měcholupy jsou svou polohou odjakživa tranzitní oblastí. Situace se tak pomalu ale jistě stala neúnosnou. Překračování rychlosti v obci je přes den téměř normální, v noci je nadměrná rychlost dopravy již stoprocentní jistotou.

Neustále jsou překračovány hlukové normy i normy prašnosti. Každodenní dopravní zácpa patří k obci stejně jako televizní věž k Žižkovu. Přechody na Kutnohorské ulici jsou vyloženě nebezpečné, a to jak vlivem nadměrné rychlosti, tak naprostým nerespektováním přednosti chodců.

Minule jsme vás informovali o územním rozvoji a s tím souvisí i dnešní téma dopravy. Zatím ještě nějak zaparkujeme, ale co se asi stane s dopravní situací v obci při očekávaném nárůstu obyvatel…?

Co navrhujeme

Prevence hluku:
Kutnohorská ulice je silnicí, která je ve správě magistrátu. Jako taková musí respektovat hygienické normy, zejména hlukovou zátěž. Našim úkolem bude zajistit potřebná hluková a emisní měření a na základě jeho výsledků jednoznačně vymáhat plnění norem. Dočasným řešením před provedením přeložky tranzitní silnice mimo zástavbu může být protihlukový asfaltový koberec, který dokáže snížit hlučnost skoro až o polovinu. Omezení provozu nákladních vozidel všemi dostupnými prostředky (časové omezení průjezdu, časté kontroly rychlosti apod.)

Prevence dopravní zácpy:
Zprůchodnění křižovatky Kutnohorská – Dolnoměcholupská, jednak úpravou časování signálů, ale také instalací příkazu k opuštění křižovatky, který umožní odjet vozidlům odbočujícím vlevo.  Tím by řidiči ztratili motivaci, křižovatku objíždět vedlejšími ulicemi.

Prevence nehod:
Nastavit kontrolu rychlosti na Kutnohorské ulici. Nabízí se úseková měření nebo stacionární radary, ale také zpomalovací radar nebo oblast častých radarových kontrol. Osazení přechodu od Malého Háje k autobusové zastávce světelnou signalizací synchronizovanou s křižovatkou.

Skutečným dlouhodobým řešením je pak přeložení Kutnohorské silnice mimo zastavěnou oblast. Nicméně výstavba obchvatu zůstává nutnou podmínkou pro jakoukoliv další výstavbu na území Dolních Měcholup, a tudíž chceme realistické řešení obchvatu, který najde podporu i u ostatních zúčastněných stran