Měsíc: Květen 2014

Zastupitelstvo dalo na náš návrh a zastavilo prodej čističky

Vážení sousedé! V únoru jsme Vám psali o nápadu na prodej naší čističky. Za sdružení Naše Měcholupy jsme od počátku byli proti prodeji čističky, protože vyvolávací cena do dražby byla skoro 100 milionů Kč pod cenou. Máme pro vás naštěstí dobrou zprávu. Starosta Karel Hagel (ODS) nakonec dal na náš návrh. Dražbu čističky nechal zrušit.

Naše cíle v oblasti školství

K dnešnímu dni mají Dolní Měcholupy přes 2500 trvale žijících obyvatel.  Současná kapacita školky je 105 dětí a školy 110 žáků.  Ve školce dnes chybí 25 míst, ve škole bude brzo chybět 50 míst.

Přitom jsme jediná městská část, ze 47 městských částí s počtem obyva­tel nad  dva tisíce, bez vlastní devíti­letky. Se souhlasem obce bylo vydá­no stavební povolení na dalších tisíc bytů. Proto za několik let zde bude žít nejméně 600 školou povinných dětí a 200 předškoláků. Školku budeme moci nabídnout jednomu ze dvou, první stupeň školy jen každému tře­tímu a druhý stupeň nenabídneme vůbec.

Obec přitom nemá připravené žád­né plány na výstavbu školy a školky. Nemá reálnou možnost zvýšit kapaci­tu těch existujících. A nemá ani kalku­laci potřebných investic.

Na výstavbu školky i školy je mož­né dostat dotaci z programu minis­terstva, který začne v roce 2015. Bez zpracovaného projektu a příslušných povolení, však o dotaci žádat nelze. Letos přitom bylo možné nechat si od ministerstva uhradit 85% nákladů na zpracování projektové dokumentace. Bohužel současné vedení obce toho nevyužilo.

PROČ NÁS VOLIT?

Ihned po volbách zpracujeme kon­cepční plán výstavby školních a před­školních zařízení.

Maximálně urychlíme projektovou přípravu, a pokusíme se stihnout vše tak, abychom dokázali o dotace po­žádat, dokud je nevyčerpají jiní, kteří jsou daleko lépe připravení. Dotační prostředky jsou omezené, a bude záležet na tom, kdo stihne žá­dat dříve.

Klíčovým problémem obce je pře­devším škola. Současnou kapacitu je možné zvýšit jen málo, s tím, že se značně zhorší podmínky výuky. Jedi­ným skutečným řešením je proto vý­stavba nové devítileté školy, a na toto řešení se zaměříme. Budovu současné školy pak budeme moci využít jako multifunkční prostor, který doplní chybějící infrastrukturu obce.

Kapacitu školky vyřešíme výstavbou nové školky v oblasti již probíhající bytové výstavby. Z dotačních pro­středků, by mělo být možné uhradit 80% těchto investic.

Do té doby, než bude míst ve školce dostatek, budeme poskytovat příspě­vek těm rodinám, na které se nedo­stalo, a musí proto využívat soukromé placené školky. Jsme připraveni ho vy­platit i zpětně od září letošního škol­ního roku. Neposkytnout příspěvek ve stejné výši, v jaké dotujeme každé místo ve školce, by byla diskriminace.

Příčinou všech současných problémů, je schválení bytové výstavby, bez za­jištěné infrastruktury. Minulé chyby nebudeme opakovat, a proto se bude­me bránit každé další výstavbě, dokud nebude alespoň zajištěna nová školka a devítiletá škola, aby byly problémy vyřešeny.

Dolní Měcholupy by si měly zachovat svůj předměstský charakter obce, ale již dnes víme, že budou pěti tisícovým městečkem. Takové malé město musí mít svou devítiletku a nejméně dvě či tři školky. Nechceme přece, aby naše děti museli denně dojíždět za vzdělá­ním do okolních obcí a jejich rodiče se museli prosit o místo tam, kde škol­ství nezanedbali.

Leták ke stažení zpravodaj_srpen_skolstvi