Měsíc: Leden 2015

Obchvat Dolních Měcholup

Tento týden proběhlo jednání, na kterém jsme se dověděli, že obchvat se zatím plánuje o dvou pruzích + směrem k budoucí zástavbě podélné stání + stezka pro cyklisty. Toto řešení by v případě potřeby umožnilo rozšíření o jeden pruh.

Naopak Hostivařská spojka zatím ještě nemá ani změnu Územního plánu.

Převedení nákladní dopravy z Hornoměcholupské na Kutnohorskou

18. prosince se konala na Odboru dopravy v Boloňské ulici schůzka k návrhu na omezení vjezdu nákladních automobilů do ulic K Měcholupům a Hornoměcholupská. Podnětem byly stížnosti tamních obyvatel na hluk působený dopravou. Zástupci naší obce se spolu s dalšími institucemi proti návrhu ostře vymezili. Schůzka skončila požadavkem na přesnější zjištění skutečného provozu v dotčených ulicích s tím, že se vyčká na stanovisko dalších institucí.

Reálné dopady zákazu by se týkaly zejména Kutnohorské v úseku od Country Salonu do Uhříněvsi. Počet těžkých nákladních aut by se tam zvýšil o 600 na předpokládaných 3100 vozidel denně.

Pro nás jsou úspěchy, jakých občané Horních Měcholup ve spolupráci s tamním úřadem při boji s hlukem a nadměrnou dopravou dosahují, velmi zajímavé. Možná si mnozí pamatujete dobu, kdy byla Hornoměcholupská frekventovanou silnicí plnou nákladních vozidel. Podobně – obchvat Dolních Měcholup by už nejspíš dávno stál, kdyby naše obec za snížení dopravy a hluku bojovala se stejnou vehemencí.

Vznikne v obci nový park?

V prosincovém zpravodaji jste si možná přečetli článek Revitalizace parku Kutnohorská – I.etapa, takzvaná Akce Sádky. Pochopili jste to tak, že v obci vznikne nový park? Možná budete zklamáni, žádný nový park se nechystá.

Nás samozřejmě těší, že nevzhledná houština v příkopu mezi odbočkou na Dubeček a Countrysalonem bude zkulturněna, náletové zeleně vykáceny a staré stromy prořezány. Ale i po vykácení náletů a veškerém zkulturňování zůstane 8 metrů široký příkop pořád jenom příkopem. Nestane se parkem, nestane se místem pro relaxaci.

A kolik peněz byste na takovou úpravu navrhovali vynaložit? Dvě stě tisíc? Půl miliónu? Náš místní úřad na tuto akci hodlá vynaložit 4 milióny korun!

Že se vám to zdá mnoho? Nám také. A mohu slíbit, že Naše Měcholupy udělají vše proto, aby skutečně vynaložená částka byla mnohem menší. Akce Sádky byla zahájena již minulým vedením obce a jen za studii se zaplatilo 175 tisíc korun. Jestliže už akce běží, pokládáme za mnohem užitečnější se pokusit na kultivaci příkopu vedle silnice maximálně ušetřit a vynaložit peníze na něco mnohem užitečnějšího. Například na zkulturnění cesty na vlak. Tuto cestu totiž obyvatelé Měcholup skutečně užívají – na rozdíl od výše uvedeného příkopu.

Martin Svoboda