Měsíc: Březen 2015

Naši hasiči dnes slavili 110 let od založení

NM 2015 03 14 Hasiči 110 let 03

Hasičský sbor v Dolních Měcholupech byla založen 19. března 1905 za účasti 15 osob (hasičů). Prvním velitelem se stal Josef Malý a starostou byl tehdy pan Josef Soukup (možná právě proto založili sbor na svatého Josefa).
Vytvořením sboru a jeho pestrou a zajímavou historií nás na dnešní slavnostní schůzi provedl současný velitel Jiří Voříšek. Vzpomněl mnohé významné i veselé události a všem nám připomněl, jak náročnou práci pro naší obec i celou společnost hasiči vykonávají.

NM 2015 03 14 Hasiči 110 let 04

Po projevech řečníků a vyznamenání zasloužilých hasičů jsme si pak mohli prohlédnout výstavu fotografií z celé dlouhé historie našeho sboru.

NM 2015 03 14 Hasiči 110 let 30

Výbor pro územní rozvoj

Ve středu 11. března se sešel ke svému ustavujícímu jednání Výbor pro územní rozvoj. Hlavním úkolem Výboru je navrhnout priority a plán rozvoje obce. Výbor se dále zabýval plány výstavby v Malém Háji, komunikací se Stavebním úřadem na Praze 15 a změnami, které v Územním plánu připravuje Magistrát. Příští jednání Výboru se uskuteční 25. března.

Čtyřdenní dopravní peklo začíná

Od půlnoci ve středu 11. března do pondělních časných ranních hodin bude znovu uzavřena Průmyslová ulice pod nádražím v Hostivaři. Objížďka vede přes Dolní Měcholupy a my se opět můžeme těšit na permanentní dopravní zácpu v obou směrech. (Podle aktuální dopravní situace to vypadá, jako kdyby oprava železniční trati začala v předstihu již ve středu odpoledne…)

Změny na místní radnici

Naše trpělivá práce na obecních záležitostech začíná, zdá se, přinášet první ovoce. Projevilo se to také na dnešním zasedání místního zastupitelstva, kde se nám podařilo prosadit naše odborníky do důležitých výborů místní správy.
Pro Finanční výbor, který se vyjadřuje k otázkám hospodaření obce s penězi a majetkem, budou nadále pracovat pp. Dvořák, Kozel, Procházka, Vachata a Voříšek.
Výbor pro rozvoj se stará o záležitosti výstavby, investic a rozvoje obce. Zvoleni byli pp. Choděra, Jindřich, Podlipný, Svoboda a Vich.
Kontrolní výbor ověřuje regulérnost a korektnost práce a postupu Úřadu. Jeho členy nyní jsou p. Kozlová, pp. Motlík, Pavel a Vich a zatím neurčený zástupce Hnutí pro Prahu.
Redakční radu místního Zpravodaje nadále povede Edita Motlíková.

Dnešní změny nás velice těší. Umožní nám lépe prosazovat cíle, se kterými jsme šli do komunálních voleb. Chceme zlepšit vybavení obce (připravovaný bankomat je jen první vlašťovkou), začít řešit dopravu a hluk a obnovit komunitní život v naší obci. Děkujeme všem občanům za reálnou pomoc i za projevenou podporu.