Měsíc: Duben 2015

Vítězný návrh na dostavbu školky

Takto vypadá vítězný návrh na rozšíření školky zpracovaný architekty Podlipným (z Dolních Měcholup) a Sladkým. Komise ocenila nejen čistou moderní architekturu, ale i citlivé umístění vedené snahou v maximální míře zachovat zahradu s respektem ke stávající budově.

Skolka_Dolni_Mecholupy_01  Skolka_Dolni_Mecholupy_03

Cílem je letos připravit projekt a získat stavební povolení a v příštím roce postavit.
Díky skvělé komunikaci s Magistrátem jsme navíc dostali příslib dotace na část potřebných financí. Rozšíření školky tak dostává zcela reálné kontury.

Skolka_Dolni_Mecholupy_02

Ještě na začátku roku přitom situace vypadala zcela beznadějně. Více než 50 dětí nedostalo příležitost chodit do školky, obec neměla ani pozemek ani peníze ani projekt.

Skolka_Dolni_Mecholupy_04

Účast Našich Měcholup na řízení obce přináší první hmatatelné výsledky.

 

Počet 50 dětí (které se nedostaly do školky) berte prosím s nadhledem. Přesné číslo není snadné zjistit. Podle našich informací:

 • 25 dětí se do školky dostalo
 • 27 dětí se do školky nedostalo, ačkoliv měli nárok
  • z toho 10 dětí se dostalo do školky v Leonardu
 • 28 dětí, které měly zájem ale ne nárok, se do školky nedostalo.

 

Priority obce do roku 2018

Na pondělním jednání schválilo zastupitelstvo velkou většinou důležitý dokument, který se týká všech obyvatel Dolních Měcholup. Přinášíme jej v plném znění tak, jak byl schválen.
Neostýchejte se prosím v komentářích a mailech vyjádřit svůj názor a své připomínky. Mějte však prosím přitom na paměti, že prioritou prostě nemůže být všechno. Přidání dalších cílů obvykle znamená jiné cíle opustit.

Prioritami zastupitelstva do roku 2018 jsou následující oblasti a cíle

Dvěma hlavními cíli zastupitelstva je

 • přispět větší sounáležitosti obyvatel městské části a současně
 • rozvíjet podmínky pro jejich denní praktický život i pro jejich volnočasové aktivity.

Proto si zastupitelstvo stanovuje následující priority a cíle svého působení:

Doprava a životní prostředí

 • Realizovat průzkum potřeb spojů veřejné dopravy statistickým šetřením mezi obyvateli a na základě zjištěných potřeb navrhnout posílení či úpravu spojů a jízdních řádů
 • Tam, kde je to technicky možné zajistit zastřešení zastávek autobusů
 • Změnou programování signalizace zajistit lepší průjezdnost křižovatek v obci
 • Na základě hygienických měření zahájit formálním, nebo, bude-li to nutné, i právní kroky k tomu, aby hluk na ulici Kutnohorské byl omezen tak, aby přinejmenším splňoval hlukové limity
 • Dosáhnout závazného stanovení trasy a termínu realizace přeložky dopravy z ulice Kutnohorské mimo obytnou zónu
 • Zlepšit bezpečnost chodců na přechodech
 • Systematická kontrola omezení rychlosti jízdy na území městské části
 • Rozvoj cyklotras na území obce a pěších propojení částí obce
 • Podpora projektu napojení obce na tramvajovou síť

Bezpečnost

 • Omezení hracích automatů a heren v blízkosti školských zařízení
 • Posílení počtu strážníků městské policie pořádkové služby v městské části nejméně na průměrný standard Prahy
 • Program informování obyvatel o způsobech ochrany před kriminalitou zaměřený zejména na seniory a děti
 • Instalace stacionárních zařízení monitorování provozu a měření rychlosti

Občanská vybavenost

 • Instalovat alespoň v místě Úřadu městské části bankomat
 • Rozšířit kapacitu stávající školky
 • Dostavět sportovní halu

Územní rozvoj

 • Zpracovat vlastní urbanistickou koncepci Dolních Měcholup
 • Vymezit, a bude-li to možné získat pozemky pro výstavbu druhé školky a výstavbu základní devítileté školy
 • Zpracovat projekty školy a školky
 • Při projednávání stavebních záměrů preferovat omezení výšky budov na předměstskou úroveň a zpracovat v tomto smyslu regulační plán výstavby
 • Při vydávání stanovisek obce v územních řízeních požadovat u developerských projektů, aby se investor zapojil do zlepšení infrastruktury a vybavenosti obce

Život obce

 • Vytvořit a provádět koncepční program aktivního a důstojného života seniorů
 • Vytvořit a provádět program rozvoje společenského života zejména s důrazem na podporu synergické spolupráce existující spolků občanů a propojení věkových vrstev obyvatel i zájmových oblastí
 • Obnovovat a utvářet kulturní a společenské tradice městské části tak, aby vznikl celoroční cyklus akcí podporující sounáležitost obyvatel s místem svého života

Správa obce

 • Postupná revize dlouhodobých smluv, které městská část uzavírá, tak, aby byla ověřena či zajištěna jejich výhodnost
 • Vytvoření jednoduchému systému, který občanům umožní na vyžádání získávat informace o správě obce a dění v ní přímo do vlastních emailových schránek
 • Aktivní komunikace s občany o rozvojových plánech a problémech městské části