Měsíc: Červen 2016

Změna ve vedení obce

Na dnešní mimořádné schůzi zastupitelstva byli odvoláni dosavadní starosta ing. Karel Hagel a místostarosta ing. Jiří Jindřich. Novým starostou Dolních Měcholup byl zvolen ing. Otakar Vich a místostarostkou ing. Zdeňka Přibylová.
Děkujeme odcházejícím představitelům za práci pro Dolní Měcholupy. Oběma novým představitelům obce gratulujeme a do dalších let přejeme všechno nejlepší.