Měsíc: Červenec 2016

Komentáře k našim článkům

Milí čtenáři,

články na tomto webu vyjadřují názory sousedů, kteří pracují pro Naše Měcholupy. Ke každému článku může kdokoliv připojit vlastní komentář a pokud je napsán v intencích občanské slušnosti, zveřejníme jej. Nebráníme se ani kritickým článkům na naši adresu. Rádi se nad tématem zamyslíme a pokusíme se vyřešit případné chyby.

V souvislosti s posledními změnami ve vedení obce se nám však sešlo několik komentářů kritických k zastupitelům ODS a HPP. Omlouváme se jejich autorům, ale takové komentáře nezveřejníme. Nejsme platformou, kde by se měla řešit cizí pochybení.

Pokud nás naopak chcete upozornit na věcné problémy při správě obce, určitě komentáře použijte. Všechny předáme zastupitelům, aby se jimi zabývali.

Rozhovor s ing. Otakarem Vichem, novým starostou Dolních Měcholup

Vážený pane starosto, blahopřejeme Vám ke zvolení. Mohl byste se trochu představit, zejména těm sousedům, kteří vás zatím neznají.

Do Dolních Měcholup, Malého Háje jsem se přistěhoval v roce 2009. Našemu staršímu synovi bylo tehdy 14 dní. Nyní už máme syny dva. Ten starší půjde v září do školy, mladší do školky. Nejsem členem žádné politické strany, ale vždy jsem se zajímal o místní dění. Myslím, že lidé by se měli starat o to, co se kolem nich děje. A měli by se snažit trochu přispět. Tak jsem se dostal i do spolku Naše Měcholupy a ve volbách před dvěma lety jsem se stal v Dolních Měcholupech zastupitelem.

A jaký máte pocit, když jste se stal starostou?

Nespojuji s tím nějaké mimořádné emoce. Je to samozřejmě příjemné vědět, že vás někdo něčím pověřil a že si tedy asi myslí, že na to máte. Ale především vidím spoustu práce. V pondělí a v úterý mi lidé hlavně blahopřáli. Ale dnes (ve středu), už mi kde kdo volá, protože potřebuje něco projednat. Rozjíždí se to docela rychle. Takže aktuálně je mým nejsilnějším pocitem obava, že se dnes asi dostanu domů hodně pozdě.

A co je podle Vás tím nejdůležitějším úkolem, na kterém by se mělo pracovat?

Velkým problémem je doprava. Z jedné strany máme velkou a nešikovně vyřešenou křižovatku Černokostelecká – Jižní spojka – Průmyslová. Z druhé strany nás tísní křižovatka na Horní Měcholupy (u benzínové pumpy). A mezi nimi uprostřed obce křižovatka Kutnohorské s frekventovanou Dolnoměcholupskou. Všechny mají omezenou propustnost, takže zácpy se v naší obci tvoří ve všech směrech. Ale i kdyby doprava byla plynulá – přes Měcholupy prostě jezdí příliš mnoho aut. S tím je určitě třeba něco dělat.

Druhým velkým úkolem je škola a školka. Není snad ostuda, že musí rodiče vozit jinam předškoláky pro nedostatečnou kapacitu školky a školáky pro nedostatečnou kvalitu školy? Samozřejmě doufám, že se kvalita školy zlepší s nástupem nového ředitele a kapacita školky zvýší dostavbou. Jenže v Dolních Měcholupech budou děti přibývat, je třeba postavit novou školu a novou školku.

Třetím úkolem je zlepšit hromadnou dopravu. Na metro prostě musí jezdit autobusy častěji.

Dva roky vedla obec ODS, teď je ODS „v opozici“. Jak si vůbec představujete další spolupráci místních politických stran?

Já v tom nevidím problém. Všichni máme v podstatě stejné zájmy. Po volbách před dvěma lety nebyl problém, aby se zastupitelstvo shodlo a odhlasovalo své priority. Ty platí i nadále. A nečekám, že by byl problém se dohodnout na jednotlivých opatřeních, která směřují ke společným prioritám.

Větší problém vidím v tom, jak vtáhnout více občanů do hry. Celé Naše Měcholupy tvoří jen několik aktivistů. A ODS i HPP jsou na tom úplně stejně. Přitom obec má přes 2500 obyvatel – ale veřejné dění ovlivňuje sotva procento z nich.

A jak by se měl občan zapojit? Měl by vstoupit do místní politické strany?

Na místní úrovni jsou naše cíle velmi podobné, takže spíše než o program jde o osobní sympatie ke členům té nebo oné strany nebo hnutí a ke způsobu, jak pracuje. Ale není nutné se kamkoliv přihlašovat. Kdo chce s něčím pomoci, ať prostě napíše na úřad. Jako starostovi mi pomáhají různé komise. Taková komise dostane zadání, potřebné dokumenty a zpracuje je. Její výstup je pro mne podkladem pro další rozhodová. Mně to ušetří spoustu práce a sousedi tak mohou uplatnit své znalosti a reálně pomoci.

Myslíte, že to tak jednoduše bude fungovat?

Moje zkušenosti nejsou jednoznačné. V minulém volebním období jsem předkládal různé podněty. Mám pocit, že se úřad zabýval jen některými. Budu se snažit, abychom se zabývali všemi. Uvidíme, kolik jich také bude.

Jak vidíte práci úřadu?

Jako občan mám s úřadem docela dobré zkušenosti. Co jsem tady potřeboval vyřídit, vyřídil jsem zpravidla snadno a rychle. Před dvěma lety jsem se však stal zastupitelem a brzo jsem nabyl pocitu, že způsob vyřizování záležitostí uvnitř úřadu by se zlepšit mohl. Teď už to všechno snad mohu více ovlivňovat. A budu se snažit, aby všechno fungovalo co nejlépe.

Vraťme se ještě k účasti občana na veřejném životě. Co by se proto mělo udělat?

Největším problémem je, že i kdyby se sousedé scházet chtěli, nemají kde. To se pak těžko vyměňují názory a vzniká univerzálnější společný názor na to, co by se v obci mělo nebo mohlo dělat a dít. Takže společenské prostory jsou zcela nezbytné. Nová sportovní hala tomu asi pomůže jen zčásti, větší naděje vkládám do výstavby nové školy. Stávající stará škole by se pak mohla přeměnit na společenské centrum. Je to krásná budova, určitě bychom její vnitřní prostory dokázali vkusně přizpůsobit našim potřebám. Mohly by tam pracovat různé kroužky a spolky, zvláště když je hned vedle sportovní hala. Sokol, radioamatéři, divadlo, modeláři, taneční kroužky, jazzová kapela, jóga, šachisté – ti všichni by se tam mohli scházet.

Takže – jak by se měla podle Vás obec vyvíjet dál?

Bydlí tady spousta lidí. Ale za prací a za zábavou zatím jezdíme jinam. Přál bych si, aby tu naši sousedé postupně nalézali stále více příležitostí, jak zajímavě trávit volný čas. Aby se vyřešila doprava a rozšířila občanská vybavenost. Nějakého pokroku jsme už dosáhli, máme tu lékárnu, obchod, bankomat …

Spousta služeb tu ale stále chybí. Čeká nás hodně práce. A já jsem otevřený spolupráci se všemi, kteří se ještě nezapojili. Chceme přece z Dolních Měcholup udělat báječné místo pro život.

Děkuji Vám, pane starosto, za krásný optimistický závěr. Ať se Vám Vaše cíle daří co nejlépe naplňovat. A přejeme Vám hodně zdraví, sily a ochotných spolupracovníků.