Měsíc: Říjen 2016

Doprava v Dolních Měcholupech

Situaci s dopravou v naší obci asi všichni vnímáme jako kritickou. Ještě před několika lety jsme pokládali za největší problém hluk, smrad a špínu. Neuvědomovali jsme si přitom, že může být mnohem hůře. Že se totiž nikam nedostaneme. Možná pod vlivem dopravních problémů téměř celé Prahy v pondělí 24. října zaznamenali jsme řadu rozhořčených reakcí mnoha sousedů, kteří se nás ptají, „co s tím hodláme dělat“. Uveřejňujeme jeden z mailů k tomuto tématu. Autor se podepsal, ale protože nemáme jeho souhlas, publikujeme jej anonymně, neboť je obecný a vyjadřuje pravděpodobně názor mnoha sousedů.


Dobrý den,

trochu bych uvítal jakýkoli komentář ke katastrofální dopravní situaci v Dolních Měcholupech, která v posledních týdnech vygradovala. Na pravidelné zácpy v dopravní špičce jsme si pomalu zvykli, nicméně nyní se v Kutnohorské ulici tvoří dopravní zácpa několikrát denně, a často trvá do pozdních večerních hodin. Pro občany přitom není nijak motivující používat autobusy MHD, protože ty stojí v zácpě stejně jako osobní automobily, a jiná možnost dopravy u nás zatím není.

Naprosto si uvědomuji, že zastupitelstva obcí mají pouze omezené možnosti danou situaci řešit, ale minimálně bych přivítal vyjádření, že zástupci obce špatný stav vnímají a případně hodlají v tomto směru něco podniknout.

Je zřejmé, že jediným řešením je dostavba chybějící části pražského okruhu. V posledních měsících například pořádali obyvatelé Uhříněvsi a Spořilova individuální protestní akce proti opakovanému posouvání termínu zahájení stavby. Co třeba koordinovaný postup se zástupci Uhřiněvsi, Říčan nebo jiných částí, které nadměrnou dopravou trpí stejně?


Situaci v dopravě se věnujeme prakticky na každém našem setkání. Ale jak píše autor mailu, možnosti samosprávy jsou omezené. Máme dílčí vliv na lokální zlepšení, zásadní věci jsou zcela mimo naši působnost. Řešení nicméně vidíme v několika opatřeních.

Tím zásadním je samozřejmě dostavba jihovýchodní části Pražského okruhu. O postupu se dovídáme ze sdělovacích prostředků, jako každý jiný občan, žádné „zákulisní“ informace nemáme. Naposledy se tématem zabývala reportáž v Událostech na ČT1 v sobotu 22. října http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000101022/video/499781.

Za neméně důležitý pokládáme obchvat Dolních Měcholup (věcně správný název je přeložka Kutnohorské). Ten by měl odvést dopravu z obce na novou komunikaci, asi půl kilometru na východ od stávající trasy. Jak už jsme psali dříve, stavba obchvatu byla minulým vedením obce zablokována, neboť projektová dokumentace byla zadána v rozporu s platným Územním plánem. A my bychom chtěli práce na obchvatu co nejrychleji aktivovat. Zde je třeba připomenout, že obchvat je magistrátní stavba, tedy stavba, kterou zadává, platí i provozuje magistrát. Před dvěma týdny se proto na pražském magistrátu uskutečnilo jednání s Petrem Dolínkem, náměstkem primátorky pro dopravu. Cílem schůzky bylo dohodnout kroky vedoucí k co nejrychlejšímu vybudování obchvatu, ale i celková dopravní situace obce. Naši obec zastupoval na jednání starosta Otakar Vich, zastupitel Zbyněk Kozel a Martin Svoboda, člen výboru pro Územní rozvoj. Schůzka byla úspěšná. Pan radní slíbil, že zadá vypracování dokumentů pro územní řízení v souladu s územním plánem, což je první a nezbytný krok k zahájení stavby. Také finance na výstavbu by se měly najít. I když ale bude, doufáme, na všech stranách obchvatu věnována maximální pozornost, počítejme, že tranzitní doprava opustí obec až za několik let.

Problém obchvatu Měcholup úzce souvisí s jeho napojením na Vnitřní okruh, tedy trasu kolem Zentivy přes Průmyslovou a v trase Rabakovské až k Jižní spojce, kde by měla vyrůst velká křižovatka (https://mapy.cz/zakladni?x=14.5200974&y=50.0667904&z=17). Ta by významnou část dopravy odvedla z Kutnohorské na Vnitřní okruh a zřejmě vyřešila kolony na Kutnohorské (bez zprovozněného Vnějšího okruhu by ale naopak na Kutnohorskou přivedla další dopravu). Reálný stav přípravy této stavby ale bohužel neznáme.

Třetí skupinou opatření jsou dílčí opatření ke zklidnění Kutnohorské ulice, například tzv. tichým asfaltem. Uvažované snížení rychlosti a častější kontroly rychlosti vozidel samozřejmě v kontextu častých dopravních kolon připomínají krutý výsměch. Snad by to pomohlo alespoň v noci.

Zklidnění Kutnohorské samozřejmě intenzitu dopravy nesníží. Silnice, na které Dolní Měcholupy leží, je bohužel velmi frekventovaná a na obou koncích ukončena úzkými místy způsobujícími kolony: Křižovatkou u benzínové pumpy a dále kruhovým objezdem v Uhříněvsi na jedné straně a nedostatečnou kapacitou křížení Jižní spojky, Černokostelecké a Průmyslové. Obchvat Měcholup tak sice uleví obyvatelům od dopravy, ale kolon se zbavíme až do zprovoznění Pražského okruhu.

Na projevy „občanské neposlušnosti“ nemáme jednotný názor. V Našich Měcholupech pracuje několik stavebních odborníků, kteří upozorňují, že problémem je zejména délka stavebního řízení, což petice nebo protestní akce sotva urychlí. A na straně Magistrátu vnímáme zájem problém řešit. Nicméně jsme otevřeni nápadům a diskusím, pokud povedou k reálnému urychlení všech dopravních staveb.