Měsíc: Srpen 2018

10 SPLNĚNÝCH SLIBŮ a 115,5 MIL. Kč NA ROZVOJ OBCE

                  

Před 4 roky jsme se rozhodli jako občané Dolních Měcholup aktivně zapojit do života naší obce a založili jsme spolek „Naše Měcholupy“. Představili jsme Vám vizi, jak chceme zlepšit život v Dolních Měcholupech, a zavázali jsme se splnit 10 konkrétních slibů. Podpora, kterou jsme v minulých volbách získali, pro nás byla velmi zavazující a motivační. Přestože jsme byli po většinu času v opozici, podařilo se nám všech našich deset předvolebních slibů naplnit.

Abychom vám dokázali, že chceme i nadále profesionálně pracovat pro obce, rozhodli jsme se povýšit náš spolek na hnutí „NAŠE OBEC“, které má pevnější strukturu, a vytvořili jsme strategický dokument „Dolní Měcholupy 2030: Vize krásného místa pro život. Tento dokument Vám v nejbližších dnech představíme.

Dnes Vám předkládáme své účty a pevně věříme, že nám i tentokrát dáte svou důvěru a že spolu s Vámi vytvoříme z našich Dolních Měcholup krásnější místo pro život.

Zlepšení služeb – splněno

 • BANKOMAT Bankomat je v provozu od roku 2015. O jeho zřízení se zasloužil náš člen

Zdeněk Dvořák.

 • LÉKÁRNA Lékárna byla otevřena pro veřejnost před dvěma lety v ulici Ke školce.
 • POŠTA Pošta je v Dolních Měcholupech od 4. 4. 2018.

Zlepšení kvality školství – splněno

 • ZLEPŠENÍ VÝUKY VE ŠKOLE Jako rodičové jsme nebyli spokojeni s kvalitou výuky na naší základní škole. Iniciovali jsme proto výběrové řízení, z něhož vzešel nový ředitel školy pan Mgr. Miroslav Ferkl. Nejenže následně došlo k požadovanému zlepšení kvality výuku, ale proběhlo i rozšíření školy na 10 tříd.
 • ROZŠÍŘENÍ ŠKOLKY Získali jsme dotaci na rozšíření školky podle projektu architekta Podlipného a náš starosta Otakar Vich zajistil úspěšné výběrové řízení na dodavatele stavby a její vlastní realizaci.
 • NOVÁ ŠKOLA A ŠKOLKA Starosta Našich Měcholup Otakar Vich vyjednal s  developerem získání pozemku v hodnotě 50 mil. Kč na stavbu nové školy a školky.
  Byl zahájen proces změny územního plánu a příprava projektové dokumentace.
 • DOSTAVBA TĚLOCVIČNY Tělocvična byla dokončena. Náš starosta Otakar Vich zdědil stavbu se zastavenými stavebními pracemi z důvodu vadné projektové dokumentace, která neřešila vnitřní akustiku a obsahovala špatnou vzduchotechniku. Zajistili jsme opravu projektové dokumentace a dodávku funkční vzduchotechniky a znovu obnovili práce na dokončení tělocvičny.

Změny v dopravě – splněno

 • VÍCE AUTOBUSŮ Na základě našeho jednání s Dopravními podniky došlo k posílení autobusů.
 • PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ A PŘÍPRAVA OBCHVATU

Provedli jsme hluková měření a podařilo se nám přimět Magistrát hl. města Prahy, aby radní pro dopravu veřejně prohlásil, že zahájí projektovou přípravu obchvatu. Projektová příprava byla následně skutečně zahájena. Jsme hrdi na to, že se nám podařilo v rámci čtyřletého mandátu to, co se za vedení ODS nepodařilo dlouhých 26 let. Tlak na magistrát a Technickou správu komunikací přinesl úspěch a Technická správa zahájila přípravu pokládky tichého asfaltu.

 • ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

Zařídili jsme instalaci kamer pro měření rychlosti automobilů v obci. Toto opatření přispělo ke snížení rychlosti aut. Došlo také ke zlepšení osvětlení přechodů na Kutnohorské.

NAD RÁMEC 10 SPLNĚNÝCH SLIBŮ JSME PRO DOLNÍ MĚCHOLUPY ZÍSKALI CELKEM 115,5 MILIÓNŮ KORUN 

A jak se nám podařilo získat tak vysokou částku pro obec? Díky obrovskému úsilí a neústupnosti našich zastupitelů jsme byli během čtyř let osmkrát úspěšní:

40 mil. Kč  jsme získali od developera. Nejprve jsme přesvědčili zastupitele, že každý developer musí obci přispět na rozvoj infrastruktury. Následně náš starosta Otakar Vich a zastupitel Martin Svoboda vyjednali u developera nákup pozemku na školu a školku v hodnotě 50 mil. Kč za cenu 10 mil Kč. Otázkou zůstává, proč dříve zastupitelé nepožadovali od developerů žádné příspěvky pro obec.

18 mil. Kč jsme získali pro obec navíc vyjednáváním s Kovošrotem. Nesouhlasili jsme s prodejem Čistírny za velmi nízkou cenu 17 mil. Kč. Díky dobře vedenému vyjednávání se společností Kovošrot byl po čtyřech letech schválen prodej Čistírny za 27 mil. Kč! V průběhu 4 let Kovošrot navíc zaplatil 8 mil. Kč v nájemném. Obec obdržela celkem 35 mil. Kč místo původních 17 mil. Kč.

15 mil. Kč Jednáním na magistrátu jsme získali dotaci 15 mil. Kč na dokončení sportovní haly.

10 mil. Kč získal pro obec náš starosta Otakar Vich formou dotace od Magistrátu hl. města Prahy na rozšíření školy o 3 třídy.

5 mil. Kč se nám podařilo získat od Magistrátu hl. města Prahy jako příspěvek na rozšíření školky.  Starosta Otakar Vich školku úspěšně dokončil a je v provozu od 1. 9. 2017.

2,5 mil. Kč získala obec za starosty Otakara Vicha od Betonárky Kámen Zbraslav. Betonárka předtím mnoho let v naší obci podnikala, aniž by nám jakkoli přispívala na rozvoj obce. Ota Vich zařídil změnu a obec s betonárkou uzavřela smlouvu na 5 let. Na základě této smlouvy betonárka obci přispívá částkou 0,5 mil. Kč ročně.

3 mil. Kč získal pro obec náš starosta Otakar Vich formou dotace od Magistrátu hl. města Prahy na rekonstrukci hřiště a tenisových kurtů u školy. Rekonstrukce má být provedena v tomto roce.

22 mil. Kč jsme získali jako příspěvek na stavbu šaten našich fotbalistů. Náš zastupitel David Pavel, který se aktivně věnuje fotbalu v obci, hledal způsob, jak vybudovat nové, současným potřebám odpovídající zázemí. Nejprve zajistil projekt a poté vedl intenzivní jednání s odpovědnými orgány. Výsledkem je dotace ve výši 22 mil. Kč na výstavbu šaten.