Rozšíření mateřské školky

M 2017 06 14 Mateřská školka 34

Na jaře 2015 jsme vás informovali o návrhu na dostavbu školky. Po dvouletém úsilí vám nyní s radostí sdělujeme, že toužebně očekávaná přístavba mateřské školy byla dokončena. Včera proběhla kolaudace a nyní již zbývá jen předat vyjádření hasičů na stavební úřad a získat razítko hygieny a pak statutární dokument ministerstva školství o povoleném počtu dětí ve školce.

M 2017 06 14 Mateřská školka 20

Přístavba nové moderní třídy s výhledem do zahrady umožní rozšířit celkovou kapacitu mateřské školky o 24 dětí, z nynějších 105 na celkem 129. V novém školním roce tak bude školka moci přijmout až 57 nových dětí (namísto dosavadních 33).

M 2017 06 14 Mateřská školka 05

Aktuální fotografie dokončené školky dnes můžete porovnat s původními plány. Je to samozřejmě otázka individuálního vkusu, ale nám připadá, že postavená školka je nakonec ještě hezčí, než se původně plánovalo. Na podrobnosti o výstavbě se ptáme zastupitele ing. Martina Svobody, člena výboru pro územní plánování a dnes již bývalého starosty ing. Otakara Vicha.

M 2017 06 14 Mateřská školka 18

Proč se přístavba školky otevírá až letos? Nebylo jí možné zprovoznit již v tomto školním roce?

Ano, školka se k 1. září 2016 dala stihnout. To by ovšem bývalé vedení obce nesmělo otálet. Přístavba mateřské školky byla jak známo jednou z našich volebních priorit. A schválení dostavby jsme také prosadili hned na jednom z prvních zasedání zastupitelstva ještě koncem roku 2014. Pak ale následovaly měsíce zbytečného prodlení, než starosta vypsal výběrové řízení na vypracování projektu. A když byl projekt konečně připraven, bylo třeba neprodleně vypsat výběrové řízení na dodavatele. Namísto toho nastaly další měsíce marného otálení. A když konečně na jaře 2016 bývalý starosta výběrové řízení vypsal, poskytl potenciálním dodavatelům na zpracování nabídky pouhé 4 pracovní dny! To nám přišlo velmi nestandardní a významně také přispělo k odvolání bývalého starosty.

M 2017 06 14 Mateřská školka 69

Nová starosta ing. Vich pak v srpnu 2016 vypsal standardní výběrové řízení, kterého se zúčastnily 4 firmy a které v říjnu vyhrála firma Renastav. Transparentním postupem s více uchazeči se nám tak podařilo snížit cenu stavby o 20%. Vlastní stavba započala v listopadu 2016 a byla dokončena letos v březnu, vnitřní úpravy pak v květnu. A včera tedy byla kolaudace.

M 2017 06 14 Mateřská školka 08

Kolik stavba stála a jak byla financována?

Přístavba školky přišla na necelé 2,7 miliony korun magistrát. A nám se podařilo se nám zajistit, že celou částku hradil pražský Magistrát. Obec hradila pouze projekt. Kromě toho vznikly dodatečné náklady, které s dostavbou přímo nesouvisely, ale bylo vhodné je při této příležitosti udělat. Opravoval se plot a kanalizace a byla vybudována přístupová komunikace.

M 2017 06 14 Mateřská školka 58

Připravujete ještě nějaké další úpravy ve školce

Ano, letos bude třeba rozšířit kuchyň, což souvisí také s nárůstem žáků ve škole. A je možné, že první měsíce provozu ukážou potřebu drobných nákladů na vnitřní vybavení. Jinak však školku pokládáme za dokončenou. Je čas, aby se obec zaměřila na výstavbu nové školy a mateřské školky, jak jsme občany nedávno informovali.

M 2017 06 14 Mateřská školka 06

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *