O nás

Vážení sousedé,

jsme obyvatelé Dolních Měcholup a žijeme tu rádi. Koncem roku 2013 jsme si uvědomili, jak málo diskutujeme o záležitostech naší obce. Ačkoliv se nás nejrůznější rozhodnutí místní správy bytostně dotýkají, neměli jsme platformu, kde bychom svůj názor vyjádřili. A některé počiny pana starosty a zastupitelů nás plnily pochybnostmi o správnosti takového postupu.

Počátkem roku 2014 jsme proto založili sdružení Naše Měcholupy a zahájili aktivní občanskou diskusi o dalším směrování naší obce. Jsme přesvědčení, že každý, kdo v obci žije, může a má navrhovat řešení a aktivity prospěšné obci a spoluobčanům. A měl by diskutovat o návrzích, které podle jeho názoru mohou život v obci poškodit.

Chceme žít pokojně v obci, kde se lidé znají, jsou na sebe slušní a žijí pospolu. Chceme žít v místě, které se prolíná s krajinou a příroda je jeho nedílnou součástí. Chceme přispět k obnově původního antického významu slova politika, kterým je diskuse občanů o obci. Chceme, aby se obec stala pospolitostí všech – dětí, rodičů i prarodičů, sportovců i nesportovců, starousedlíků i nových sousedů, místem společného života. Přivítáme mezi sebou každého, který to bez ohledu na politickou orientaci cítí stejně.

Sdružení Naše Měcholupy jsme založili pro všechny, kteří chtějí o směřování Dolních Měcholup aktivně diskutovat a přispívat k rozvoji obce svými návrhy i aktivní prací. Na jaře 2014 jsme z ochotných a aktivních spoluobčanů sestavili kandidátku do podzimních komunálních voleb. Začali jsme pořádat veřejné diskuse a společenské akce a diskutovat se sousedy o potřebách obce.

Správnost naše úsilí se projevila ve volbách, které jsme nakonec jen těsně nevyhráli. Čtyři z našich kandidátů se však stali zastupiteli, a to nám umožnilo lepší pohled pod pokličku různých rozhodnutí místního úřadu. Protože obě další ve volbách úspěšné strany utvořily koalici a mají společně pět zastupitelů včetně pozice starosty a místostarosty, nemáme zatím možnost dění v obci přímo ovlivňovat. Snažíme se proto být konstruktivní opozicí. Předkládáme vlastní návrhy, kritizujeme pro obec nevýhodná rozhodnutí a snažíme se o aktuální situaci otevřeně informovat.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *