Naši zastupitelé

(v pořadí podle příjmení)

Mgr. David Pavel, advokát

V Dolních Měcholupech bydlím od roku 2004 a poslední 4 roky jsem zastával funkci zastupitele MČ Praha – Dolní Měcholupy. Byl jsem předsedou kontrolního výboru zastupitelstva, finančního výboru a jsem členem redakční rady Měcholupského zpravodaje. Specializuji se na právní problematiku samosprávy MČ a byl jsem hlavním iniciátorem a zpracovatelem vnitřního předpisu o zadávání veřejných zakázek v naší obci. Také jsem se spolupodílel na vzniku nového měcholupského Zpravodaje, do něhož pravidelně přispívám zejména za Sportovní klub Dolní Měcholupy. Vzal jsem si na starost oblast sportu v naší obci. Čtyři roky pracuji na rekonstrukci fotbalové klubovny našeho sportovního klubu a pomohl jsem k zajištění financování této akce ve výši 30 miliónů korun. Jsem též členem výboru spolku Sportovního klubu Dolní Měcholupy. Před dvěma lety jsem inicioval rekonstrukci povrchu tenisového hřiště u základní školy, na kterou náš starosta Ota Vich získal dotaci 3 miliony korun. Nicméně staronové vedení naší obce do dnes nebylo schopno tuto rekonstrukci zrealizovat. Budu dělat vše pro to, aby v naší obci vznikala nová sportoviště a aby sport byl podporován ze strany naší městské části.

IngMartin Svoboda, výkonný ředitel

Chci pracovat na rozvoji naší obce, a přinést obci to, co jí dnes ještě chybí – nová škola, zklidnění Kutnohorské, nový park mezi Malým hájem a centrem obce, cesty pro pěší do Malého háje a k Hostivařskému nádraží. Jsem zvyklý plány plnit – spolu se starostou Otou Vichem jsme získali pozemek pro školu, vytvářeli generel stezek a domluvili zahájení projektování obchvatu.

Ing. Vladimír Študent, výkonný ředitel

Dolní Měcholupy jsou obcí mající reálný potenciál stát je jednou z nejžádanějších a nejoblíbenějších lokalit v Praze z pohledu komfortu bydlení. Strategie budoucího rozvoje by měla směřovat k vytvoření domova nezapomínající na bezpečnost, děti, starší občany, nebo volnočasové aktivity. Mělo by se jednat o domov na který budou sami obyvatelé hrdí a kam se budou rádi vracet posílenou hromadnou dopravou, bez kolon, nebo bez obav kde zaparkují. V rámci své činnosti budu usilovat zejména o udržitelný a koncepční rozvoj lokality Malého Háje, která by se měla stát skutečnou součástí obce. Mimo řešení každodenních problémů všech obyvatel obce bude pro mě prioritní řešení dopravy a výstavba nové školy a školky, včetně souvisejícího centrálního parku.

Ing. Otakar Vich, projektový manažer

Je občanem Prahy 10 od svého narození, do Dolních Měcholup se přistěhoval v roce 2008. Svůj volný čas rovnoměrně rozděluje mezi rodinu, SVJ (Společenství vlastníků jednotek) a práci pro Naše Měcholupy. Přál bych si, aby Dolní Měcholupy zůstaly klidným místem pro život a aby se zlepšila občanská vybavenost a dopravní obslužnost.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *