Nový chodník do Malého háje

Zejména obyvatelé Malého háje jistě s úlevou přivítali výstavbu nového chodníku mezi Kardausovou ulicí a autobusovou zastávkou na Kutnohorské. Ač nám připadá jako samozřejmost, že staví-li se sídliště, postaví se také chodník, v původních plánech kdysi schválených chodník nebyl zanesen.

Chyby dřívějšího vedení obce začali napravovat až zastupitelé za Naše Měcholupy. Nejprve na jaře 2016 Martin Svoboda na Výboru pro územní rozvoj v rámci jednání o Domově důchodců (chodník kolem Domova důchodců až ke světelné křižovatce). A poté tehdy nově zvolený starosta Otakar Vich, když v červenci 2016 zahájil s Finepem poměrně dlouhou a komplikovanou diskusi o účasti investora na rozvoji obce. Výsledkem tříměsíčního intenzivního vyjednávání bylo získání pozemku pro novou školu v celkové hodnotě desítek milionů korun a také dohoda o výstavbě chodníku od světelné křižovatky k autobusové zastávce.

Jak stavba chodníku pokračuje, může se každý přesvědčit osobně, anebo na přiložených fotografiích z 6. září 2017. Jak vidíme, úsek kolem Kutnohorské ulice je již dokončen. Na části v Kardausově ulici se intenzivně pracuje, má připravené základy a brzy bude dokončen.

Dokončená část chodníku v Kutnohorské ulici

Nedokončená část chodníku v Kardausově ulici (pohled od světelné křižovatky)

Nedokončená část chodníku v Kardausově ulici (pohled od Malého háje)

Oprava Dolnoměcholupské ulice

V sobotu 12. srpna začíná dlouho odkládaná oprava Dolnoměcholupské ulice. Podle dostupných pramenů:
– od soboty 12. srpna do středy 16. srpna bude zcela uzavřena (obou směrech) ulice Dolnoměcholupská od Kutnohorské směrem k Dubči
– od soboty 12. srpna do neděle 20. srpna bude Dolnoměcholupská ve směru od Kutnohorské na Hostivař až k ulici K Osikám jednosměrná (příjezd od Hostivaře nebude možný).

Oficiální informace bohužel nejsou dostupné, na webu Dolních Měcholup nejsou příslušné soubory přístupné a Technická správa komunikací se o akci nezmiňuje vůbec. Čerpáme tedy neúplné informace z Portálu krizového řízení Středočeského kraje a mapy dopravního značení zveřejněné Stavebním odborem Prahy 15 – tedy bez záruky, omlouváme se.

 

Rozšíření mateřské školky

M 2017 06 14 Mateřská školka 34

Na jaře 2015 jsme vás informovali o návrhu na dostavbu školky. Po dvouletém úsilí vám nyní s radostí sdělujeme, že toužebně očekávaná přístavba mateřské školy byla dokončena. Včera proběhla kolaudace a nyní již zbývá jen předat vyjádření hasičů na stavební úřad a získat razítko hygieny a pak statutární dokument ministerstva školství o povoleném počtu dětí ve školce.

M 2017 06 14 Mateřská školka 20

Přístavba nové moderní třídy s výhledem do zahrady umožní rozšířit celkovou kapacitu mateřské školky o 24 dětí, z nynějších 105 na celkem 129. V novém školním roce tak bude školka moci přijmout až 57 nových dětí (namísto dosavadních 33).

M 2017 06 14 Mateřská školka 05

Aktuální fotografie dokončené školky dnes můžete porovnat s původními plány. Je to samozřejmě otázka individuálního vkusu, ale nám připadá, že postavená školka je nakonec ještě hezčí, než se původně plánovalo. Na podrobnosti o výstavbě se ptáme zastupitele ing. Martina Svobody, člena výboru pro územní plánování a dnes již bývalého starosty ing. Otakara Vicha.

M 2017 06 14 Mateřská školka 18

Proč se přístavba školky otevírá až letos? Nebylo jí možné zprovoznit již v tomto školním roce?

Ano, školka se k 1. září 2016 dala stihnout. To by ovšem bývalé vedení obce nesmělo otálet. Přístavba mateřské školky byla jak známo jednou z našich volebních priorit. A schválení dostavby jsme také prosadili hned na jednom z prvních zasedání zastupitelstva ještě koncem roku 2014. Pak ale následovaly měsíce zbytečného prodlení, než starosta vypsal výběrové řízení na vypracování projektu. A když byl projekt konečně připraven, bylo třeba neprodleně vypsat výběrové řízení na dodavatele. Namísto toho nastaly další měsíce marného otálení. A když konečně na jaře 2016 bývalý starosta výběrové řízení vypsal, poskytl potenciálním dodavatelům na zpracování nabídky pouhé 4 pracovní dny! To nám přišlo velmi nestandardní a významně také přispělo k odvolání bývalého starosty.

M 2017 06 14 Mateřská školka 69

Nová starosta ing. Vich pak v srpnu 2016 vypsal standardní výběrové řízení, kterého se zúčastnily 4 firmy a které v říjnu vyhrála firma Renastav. Transparentním postupem s více uchazeči se nám tak podařilo snížit cenu stavby o 20%. Vlastní stavba započala v listopadu 2016 a byla dokončena letos v březnu, vnitřní úpravy pak v květnu. A včera tedy byla kolaudace.

M 2017 06 14 Mateřská školka 08

Kolik stavba stála a jak byla financována?

Přístavba školky přišla na necelé 2,7 miliony korun magistrát. A nám se podařilo se nám zajistit, že celou částku hradil pražský Magistrát. Obec hradila pouze projekt. Kromě toho vznikly dodatečné náklady, které s dostavbou přímo nesouvisely, ale bylo vhodné je při této příležitosti udělat. Opravoval se plot a kanalizace a byla vybudována přístupová komunikace.

M 2017 06 14 Mateřská školka 58

Připravujete ještě nějaké další úpravy ve školce

Ano, letos bude třeba rozšířit kuchyň, což souvisí také s nárůstem žáků ve škole. A je možné, že první měsíce provozu ukážou potřebu drobných nákladů na vnitřní vybavení. Jinak však školku pokládáme za dokončenou. Je čas, aby se obec zaměřila na výstavbu nové školy a mateřské školky, jak jsme občany nedávno informovali.

M 2017 06 14 Mateřská školka 06

 

 

 

Převrat na místní radnici

Ve středu 21. června se konalo již 32. zasedání zastupitelstva, na kterém došlo k zásadní změně ve vedení obce. A účastníci jednání se také dočkali zajímavých informací.

Připomeňme jen stručně úvodem, že v současném zastupitelstvu má 4 hlasy OSD, 4 hlasy Naše Měcholupy a 1 hlas HPP (Hnutí pro Prahu). Po volbách v roce 2014 se nejprve ustanovila koalice mezi ODS a HPP, která trvala asi rok, a starostou byl ing. Hagel. Počátkem roku 2016 se vztahy mezi ODS a HPP zhoršily a asi půl roku vedla obec ODS s tichou podporou Našich Měcholup. Koaliční smlouva mezi HPP a ODS ale nebyla zrušena. Nepřehledný stav a nejasné vztahy mezi stranami však komplikovaly situaci a přípravu důležitých projektů. A tak se před rokem zrodila koalice mezi HPP a Našimi Měcholupy a starostou se stal ing. Otakar Vich a místostarostkou ing. Zdeňka Přibylová za HPP. Koalice fungovala bez vážnějších rozmíšek a v naprosté většině případů se našla shoda i s opoziční ODS.

Minulý týden však přineslo HPP na schůzku Našich Měcholup návrh na vypovězení koaliční smlouvy, neboť Zdeňka Přibylová se chce vzdát funkce místostarostky a nastupující zastupitel pan Ježil nechce s Našimi Měcholupy spolupracovat. Rozběhla se všemožná jednání, jejichž výsledkem bylo ukončení koaliční smlouvy mezi HPP a Našimi Měcholupy a zřejmě nějaká dohoda o další spolupráci mezi ODS a HPP, o jejímž obsahu nám není nic známo.

Taková panovala situace před dnešním jednáním. Hned na jeho začátku zaznělo oznámení, že ing. Zdeňka Přibylová rezignuje na post místostarostky a zastupitelky a že zastupitelem za HPP se namísto ní stává Luboš Ježil. Přítomní to vzali na vědomí, načež Zdeňka Přibylová poněkud v rozpacích tiše opustila sál, aniž jí někdo podal ruku, aniž jí někdo poděkoval !! Bylo to nehorázné faux-pas všech devíti zastupitelů napříč politickými stranami. Ač se možná v některých záležitostech neshodujeme, udělala Zdeňka Přibylová spoustu práce a za to si dík určitě zaslouží. Kromě toho je přece slušné a zdvořilé se přátelsky rozloučit, ne? Takže my, tady, alespoň dodatečně: Děkujeme ing. Zdeňce Přibylové za práci, kterou jako zastupitelka udělala pro Dolní Měcholupy.

Starosta Otakar Vich si byl vědom nového rozložení sil a nechal hned následně hlasovat o své osobě, načež byl podle očekávání odvolán těsnou většinou ODS a HPP. Poté předal řízení schůze podle pravidel nejstaršímu zastupiteli a následovala asi desetiminutová přestávka pro poradu nové koalice. Když se vrátili, prosadili opět těsnou většinou za starostu Mgr. Jiřího Jindřicha (ODS) a za místostarostu pana Luboše Ježila (HPP).

Poté pokračovala celkem běžná schůze zastupitelstva, kde se jednotlivé návrhy týkající se rozvoje obce schvalovaly jednomyslně. Zajímavější snad byla jen diskuse kolem čistoty a pořádku v obci, do které se dychtivě zapojili i přítomní občané. A tak se rokovalo dokonce i o tom, zda bývalý starosta ing. Hagel osobně kontroloval práci úklidové firmy Mikapa. Každopádně vyplynulo, že s čistotou a pořádkem v obci, stejně jako s péčí o zeleň a kvalitou sekání trávy občané nejsou spokojeni. Ani místní pomníček není dobře opatrován. A vedení obce slíbilo nápravu.

Později došlo také na několik zajímavých bodů vztahujících se k vedení obce: Tak především nová koalice ODS a HPP prosadila své zástupce do vedení všech výborů a komisí obce. Je třeba říct, že místa ve vedení nabídli i zástupcům Našich Měcholup. Bylo ale těžké okamžitě na takové náhlé návrhy vstřícně reagovat, když neproběhla žádná předchozí jednání o tom, jak by budoucí spolupráce měla probíhat. Výsledkem je stav, kdy všechny orgány obce včetně Kontrolního výboru (!!) vedou zástupci koalice ODS a HPP.

Vedoucím finančního výboru tedy bude pan Voříšek, vedoucím kontrolního výboru paní Sobková a funkce vedoucího kulturní komise je dnešním dnem neobsazená. Problematická je především pozice nového starosty pana Jiřího Jindřicha ve funkci vedoucího Výboru pro územní rozvoj. To se nelíbilo také některým přítomným občanům, kteří panu Jindřichovi vyčítali především bývalou spolupráci s firmou Attl a zejména někdejší rozhodnutí ve prospěch této firmy, učiněná z pozice vedoucího stavební komise. Komplikovaná diskuse se rozvinula zejména kolem skutečnosti, že Mgr. Jindřich jako architekt kdysi na zakázku připravil pro společnost Attl plány, které navrhovaly použití pozemků, které firmě nepatřily.

Občané se pak Mgr. Jindřicha důrazně doptávali, jak chce za dané situace vyřešit problémy s firmou Attl. V obci se totiž v uplynulých dvou letech postupně rozhořel ostrý spor mezi touto firmou a obyvateli posledních domů v ulici Ke Slatinám. Firma před několika lety získala velkou zakázku a tak začala vyrábět i v noci a ve sváteční dny. Podle obyvatel tam dnes probíhá téměř nepřetržitý provoz. Hluk, otřesy a manipulační doprava pochopitelně občanům vadí (a ti se v hojném počtu dostavili na dnešní zastupitelstvo). Již dříve se také ukázalo, že firma vyrábí v nezkolaudované hale, skladuje v nezkolaudované hale a rozsah výroby neodpovídá povolenému použití území podle územnímu plánu. Následovaly žaloby a různá úřední rozhodnutí včetně příkazu k odstranění stavby, následné odvolání firmy a tak dále. Situaci komplikuje fakt, že stavební úřad sídlí na Praze 15 a jeho rozhodnutí jsou mimo působnost místního úřadu.

Občané proto na dnešní schůzi všemi výše uvedenými skutečnostmi argumentovali a žádali zastupitele o řešení. Přitom vyšlo najevo, že Naše Měcholupy před několika měsíci skutečně navrhovaly vypracování právního posudku, aby obec vůbec věděla, jak může občanům pomoci. Jak jsme se dnes ale dověděli, tuto snahu v rámci koalice blokovalo HPP. Vznikla tedy velká diskuse a dotaz na pana Ježila, jakožto zástupce HPP, zda HPP zastupuje občany nebo firmu Attl? Odpověď pana Ježila byla zpočátku vyhýbavá (prý je neutrální a nestraní nikomu), později ale překvapivá – HPP prý bylo vytvořeno v Dolních Měcholupech politickou stranou ODS, aby občané, kteří nechtějí volit ODS, měli alternativu a nemuseli volit Naše Měcholupy! Následovala vášnivá debata, v rámci které nakonec občané předali zastupitelům různé dokumenty ke sporu s firmou Attl.

Poté nový starosta diskusi ukončil a informoval zastupitele i občany o svých záměrech ve výkonu funkce. Do konce srpna bude pracovat jako neuvolněný starosta, od prvního září jako uvolněný starosta. Plat neuvolněného starosty činí asi 29 tisíc, plat uvolněného starosty asi 51 tisíc. Jako motto pro výkon své práce uvedl nový starosta latinský citát z meče v erbu obce. Pro svou délku je i český překlad těžko zapamatovatelný, ale vybízí ke svornosti. A s tím vřele souhlasíme.

Zástupce starosty pan Ježil bude coby neuvolněný pobírat plat asi 26tisíc. Jakožto nový zastupitel seznámil krátce přítomné se svými cíli a záměry, které se shodují s cíli a záměry ostatních zastupitelů. Sympaticky zapůsobilo, že odmítl předsednictví ve Výboru pro územní rozvoj, neboť „to není jeho obor“. A také jeho slova: „Doufám, že se obci vyplatím“. Protože se, jak známo, zastupitelé Našich Měcholup hned po posledních volbách vzdali náhrad za svoji funkci, vyzvali dnes zastupitele ostatních stran, aby následovali jejich příkladu. Ti přislíbili, že to zváží.

Poslední dotaz položil nové koalici položil pan Kučera. A byl starostou ujištěn o tom, že priority obce se nemění a že zastupitelé nadále usilují o dosažení cílů, se kterými jsme občany Dolních Měcholup již dříve seznámili.

Občané si pak úplně  na závěr vymohli podepisování prezenční listiny přítomných občanů. Bude sloužit jako doklad o tom, že se občané aktivně zajímají o veřejné záležitosti. Zasedání trvalo 4 hodiny a zúčastnilo se ho kromě zastupitelů a pracovnic úřadu asi 20 obyvatel. S potěšením poznamenáváme, že i přes občasné zvýšené hlasy proběhlo jednání klidně a ve vší slušnosti a obešlo se bez invektiv.

Tolik dojmy a poznatky, jaké si z dnešního jednání mohl odnést pozorný posluchač. A zdůrazňujeme, že se nejedná ani o úplný, přesný nebo doslovný záznam všeho, co dnes zaznělo. Tajemnice místního úřadu však přítomné ujistila, že jednání se nahrávalo. Oficiální zápis z dnešního zasedání proto jistě bude přesný. A samozřejmě, pokud nás někdo upozorní na nepřesnosti v textu, rádi je opravíme.

Dnes stavíme Májku a pálíme čarodějnice

Čeká nás pestrý program.

Od 10 hodin v Parku

10:00 zdobení a příprava Májky – přineste svou stuhu na Májku! Strom byl vybraný po dohodě s Lesy ČR v místním lesíku
14:00 ukotvení a vztyčení Májky (atrakce pro děti do 15 hodin – skákací hrad, kolotoč)

Od 15:30 v Malém háji

15:30 atrakce pro děti i dospělé – čarodějnické soutěže, facepainting (malování na obličej), bosý chodník, ukázky techniky a práce místních hasičů
18:00 zapálení ohně a upálení čarodějnic
18:00 Firewalking – chůze po žhavých uhlících

Od 19 hodin v Parku

19:00 vystoupení rockové kapely Valrock

Májkačarodějnice

Pěší spojení mezi centrem obce a školou v Malém háji

K nedávnému článku o nové škole a školce se na Facebooku objevily diskusní příspěvky týkající se pěšího spojení mezi centrem obce a Malým hájem, kde bude i nová škola a školka. Předpokládanou trasu pěšího spojení jsme uvedli v příspěvku. Jak přesně ale bude spojení realizováno zatím není rozhodnuto a souvisí zejména s tím, jak bude realizován vlastní obchvat (což také není rozhodnuto). V úvahu připadají zhruba následující varianty obchvatu.

Možnosti řešení obchvatu

 • dvouproudá lokální silnice s úrovňovými křižovatkami a semafory
 • dvouproudá kapacitní silnice (s mimoúrovňovými křižovatkami)
 • čtyřproudá silnice s mimoúrovňovými křižovatkami (téměř dálnice)

Možnosti mimoúrovňového křížení

 • obchvat bude veden po povrchu a příčná komunikace bude vedena nadjezdy, podjezdy, lávkami a podchody podle místní situace
 • obchvat bude veden v (hlubokém) zářezu a příčná komunikace bude vedena nadjezdy a lávkami
 • obchvat bude veden v tunelu.

Varianta čtyřproudé silnice se nám svorně nelíbí. Takto kapacitní silnice by na sebe nejspíše stáhla mnoho další dopravu a představovala by zvýšenou bariéru pro komunikaci v obci. Navíc neřeší skutečný problém, kterým je propustnost křižovatek Průmyslová-Šrěrboholská spojka-Kutnohorská na severu obce a průtah Uhříněvsí na jihu obce.

Také tunel nemá mezi námi příliš mnoho zastánců. Ne, že by se nám tato varianta nelíbila. Ale je mimořádně komplikovaná. Pro tunely existují mnohem složitější předpisy, musely by se řešit problémy s podpovrchovou vodou a projektování, schvalování i vlastní stavba by trvaly podstatně déle. Takže pokud by se vůbec našly a schválily peníze na takovou stavbu a její následnou údržbu, dočkali bychom se tunelu odhadem nejdříve v roce 2030. Nicméně i tunel má své příznivce a nemůžeme ho jako uvažovanou variantu škrtnout jenom proto, že má menší podporu.

Uvažované varianty

 1. dvouproudá lokální silnice s úrovňovými křižovatkami a semafory
 2. dvouproudá kapacitní silnice vedená po povrchu, příčná komunikace by byla řešena nadjezdy, podjezdy, lávkami a podchody podle místní situace
 3. dvouproudá kapacitní silnice vedená v zářezu, příčná komunikace by byla vedena nadjezdy a lávkami v úrovni terénu nebo mírně nad terénem.
 4. tunel

Aktuální stav

Projekt obchvatu Dolních Měcholup je magistrátním projektem a ze strany Magistrátu bohužel zatím nebyl zahájen. Takže všechny úvahy o konkrétním řešení jsou zatím předběžné. V rámci jednání s Magistrátem se snažíme postup urychlit, ale přímý vliv na celý proces nemáme. Nicméně myslíme, že je vhodná doba, aby se občané k celému záměru vyjadřovali a podpořili variantu, kterou preferují.

Uveďme na závěr nejčastěji uváděné argumenty pro úrovňové a mimoúrovňové křížení s obchvatem (berte to prosím s jistým nadhledem, neboť jak například vidíte, podle téhle argumentace je každé řešení bezpečnější než to druhé)

Výhody úrovňového řešení

 • je stavebně levnější (jednodušší stavby, nebude třeba řešit problémy se spodní vodou, křižovatka je levnější než nadchod)
 • je provozně levnější (nižší náklady na údržbu)
 • semafory vedou k žádoucímu zpomalení dopravy na obchvatu a tím ke zvýšení bezpečnosti a snížení hluku
 • nepřivede na obchvat tolik dopravy jako mimoúrovňové řešení

Výhody mimoúrovňového řešení

 • menší bariéra v komunikaci mezi částmi obce
 • bezpečnější pro chodce a děti
 • zrychlí dopravu
 • snížení hluku a exhalací (auta nebudou brzdit a znovu se rozjíždět)
 • zklidnění Kutnohorské (nižší riziko zácpy na obchvatu, kterou by řidiči objížděli po Kutnohorské)

Vyjádřete prosím své názory

Jak vidíme, o způsobu řešení obchvatu a komunikace mezi centrem obce a Malým hájem zatím není rozhodnuto. Výsledné řešení proto nyní můžete ovlivnit i vy – vašimi názory a připomínkami. Chcete-li se vyjádřit, využijte prosím jednu z následujících možností:

 • emailem na adresu urad@dolnimecholupy.cz – tyto emaily budou doručeny panu starostovi a Výboru pro územní rozvoj, který má přípravu obchvatu i výstavbu nové školy ve své gesci
 • emailem na adresu info@nasemecholupy.cz – vaši zprávou se budou zabývat zastupitelé za Naše Měcholupy
 • komentáři ke zprávě na Facebooku – výhodou takové komunikace je, že vaše názory uvidí další občané budou na ně moci reagovat
 • přijďte na jednání Výboru pro územní rozvoj a diskutujte vaše názory se členy Výboru
 • přijďte na jednání Zastupitelstva a diskutujte vaše názory se zvolenými zástupci

Těšíme se na vaše názory a připomínky

Naše Měcholupy

Přijďte se podívat na oslavu k 260. výročí bitvy u Štěrbohol

Bitva u Štěrbohol 2017

Přijďte se s dětmi v sobotu podívat do Štěrbohol na zajímavou  a dobře připravenou slavnost k 260. výročí známé bitvy u Štěrbohol mezi pruským králem Fridrichem II (který vyhrál) a rakouským princem Karlem Lotrinským (který nevyhrál). Čeká nás celodenní program s ukázkami dobových vojsk, ochutnávkami dobových piv, (dobová?) loterie, vystoupení dětí, výuka šermu a mnoho dalšího. Podrobnosti o sobotní slavnosti naleznete na webu Šterbohol. Průběh celé památné bitvy včetně historických souvislostí uvádí například Wikipedie.

Veselou a poučnou zábavu na celou sobotu vám přejí Naše Měcholupy

 

Nová škola a mateřská školka

Potřebujeme novou školu

Dolní Měcholupy rychle rostou. Jestliže nás v roce 2000 bylo asi 1100, koncem loňského roku už v Měcholupech žilo téměř 2800 obyvatel. A všem je jasné, že naše krásná stará škola z roku 1894 brzy přestane stačit. To je hlavní důvod, proč intenzivně přípravujeme stavbu nové školy.

Hledání pozemku nebylo snadné. Obec nejprve vytipovala příhodná místa a následně díky úspěšnému vyjednávání se společností Finep získala vhodný pozemek na jižním okraji oblasti Malý háj směrem k centru Dolních Měcholup. Tento prostor je navíc dostatečně rozlehlý i pro stavbu další mateřské školky, neboť očekáváme, že nejvíce malých dětí bude přibývat právě v Malém háji.

Škola - Celek

Na plánku můžeme vidět také předpokládanou trasu obchvatu Dolních Měcholup, který odvede dopravu z centra obce. Obchvat bude ve směru od ulice Ke Slatinám protínat stezka pro pěší a cyklostezka, která vytvoří nové spojení mezi centrem obce a Malým hájem.

Jaká bude škola a školka vypadat?

Podle demografické analýzy (přesněji podle její střední varianty) bude třeba postavit základní devitiletou školu o 18 třídách a mateřskou školku o 5 třídách. Počítáme samozřejmě s kuchyní a jídelnou pro nenasytné žactvo, tělocvičnou, sportovištěm a dalším zázemím. Školka by měla mít oddělenou zahradu a prostor s herními prvky. Jak by mohl být pozemek pro tyto účely využit vidíme na následujícím plánku.

Škola - detail

Kdy bude nová škola stát?

Asi nikoho nepřekvapí, že to nebude ani napřesrok. Podle současné praxe trvá v Praze příprava a realizace takové výstavby osm až deset let. My bychom rádi tuto dobu co nejvíce zkrátili, bohužel i tak musíme rok 2023 pokládat za nejoptimističtější odhad. Chcete-li si tedy pořídit miminko, aby chodilo už do nové školy, raději ještě rok nebo dva počkejte.

Vedení obce nyní připravuje řadu nejednoduchých kroků. Prvním z nich je zpracování zadání pro architektonickou soutěž, které bude vycházet ze zmíněné demografické studie. Následně bude vybrán architekt, který připraví všechny projektové dokumentace a zajistí potřebná povolení. Vedle toho bude nutné získat podporu Magistrátu a zajistit financování stavby. Předpokládáme, že nová škola bude stát více než 200 milionů korun.

Předběžná jednání s Magistrátem již probíhají stejně jako příprava změny územního plánu. Jakmile proběhne architektonická soutěž, pohneme se dál. Zatím se alespoň můžeme potěšit pohledem na prostorové schéma nové školy (modrá). V pozadí pak vidíme, že dobrotiví stavitelé připravují i nové nakupní centrum (žlutá), abychom nemuseli jezdit až do dalekého Europarku.

 

Škola - 3D