Školství

Mateřská a základní škola

Rozšíření mateřské školky

M 2017 06 14 Mateřská školka 34

Na jaře 2015 jsme vás informovali o návrhu na dostavbu školky. Po dvouletém úsilí vám nyní s radostí sdělujeme, že toužebně očekávaná přístavba mateřské školy byla dokončena. Včera proběhla kolaudace a nyní již zbývá jen předat vyjádření hasičů na stavební úřad a získat razítko hygieny a pak statutární dokument ministerstva školství o povoleném počtu dětí ve školce.

M 2017 06 14 Mateřská školka 20

Přístavba nové moderní třídy s výhledem do zahrady umožní rozšířit celkovou kapacitu mateřské školky o 24 dětí, z nynějších 105 na celkem 129. V novém školním roce tak bude školka moci přijmout až 57 nových dětí (namísto dosavadních 33).

M 2017 06 14 Mateřská školka 05

Aktuální fotografie dokončené školky dnes můžete porovnat s původními plány. Je to samozřejmě otázka individuálního vkusu, ale nám připadá, že postavená školka je nakonec ještě hezčí, než se původně plánovalo. Na podrobnosti o výstavbě se ptáme zastupitele ing. Martina Svobody, člena výboru pro územní plánování a dnes již bývalého starosty ing. Otakara Vicha.

M 2017 06 14 Mateřská školka 18

Proč se přístavba školky otevírá až letos? Nebylo jí možné zprovoznit již v tomto školním roce?

Ano, školka se k 1. září 2016 dala stihnout. To by ovšem bývalé vedení obce nesmělo otálet. Přístavba mateřské školky byla jak známo jednou z našich volebních priorit. A schválení dostavby jsme také prosadili hned na jednom z prvních zasedání zastupitelstva ještě koncem roku 2014. Pak ale následovaly měsíce zbytečného prodlení, než starosta vypsal výběrové řízení na vypracování projektu. A když byl projekt konečně připraven, bylo třeba neprodleně vypsat výběrové řízení na dodavatele. Namísto toho nastaly další měsíce marného otálení. A když konečně na jaře 2016 bývalý starosta výběrové řízení vypsal, poskytl potenciálním dodavatelům na zpracování nabídky pouhé 4 pracovní dny! To nám přišlo velmi nestandardní a významně také přispělo k odvolání bývalého starosty.

M 2017 06 14 Mateřská školka 69

Nová starosta ing. Vich pak v srpnu 2016 vypsal standardní výběrové řízení, kterého se zúčastnily 4 firmy a které v říjnu vyhrála firma Renastav. Transparentním postupem s více uchazeči se nám tak podařilo snížit cenu stavby o 20%. Vlastní stavba započala v listopadu 2016 a byla dokončena letos v březnu, vnitřní úpravy pak v květnu. A včera tedy byla kolaudace.

M 2017 06 14 Mateřská školka 08

Kolik stavba stála a jak byla financována?

Přístavba školky přišla na necelé 2,7 miliony korun magistrát. A nám se podařilo se nám zajistit, že celou částku hradil pražský Magistrát. Obec hradila pouze projekt. Kromě toho vznikly dodatečné náklady, které s dostavbou přímo nesouvisely, ale bylo vhodné je při této příležitosti udělat. Opravoval se plot a kanalizace a byla vybudována přístupová komunikace.

M 2017 06 14 Mateřská školka 58

Připravujete ještě nějaké další úpravy ve školce

Ano, letos bude třeba rozšířit kuchyň, což souvisí také s nárůstem žáků ve škole. A je možné, že první měsíce provozu ukážou potřebu drobných nákladů na vnitřní vybavení. Jinak však školku pokládáme za dokončenou. Je čas, aby se obec zaměřila na výstavbu nové školy a mateřské školky, jak jsme občany nedávno informovali.

M 2017 06 14 Mateřská školka 06

 

 

 

Pěší spojení mezi centrem obce a školou v Malém háji

K nedávnému článku o nové škole a školce se na Facebooku objevily diskusní příspěvky týkající se pěšího spojení mezi centrem obce a Malým hájem, kde bude i nová škola a školka. Předpokládanou trasu pěšího spojení jsme uvedli v příspěvku. Jak přesně ale bude spojení realizováno zatím není rozhodnuto a souvisí zejména s tím, jak bude realizován vlastní obchvat (což také není rozhodnuto). V úvahu připadají zhruba následující varianty obchvatu.

Možnosti řešení obchvatu

 • dvouproudá lokální silnice s úrovňovými křižovatkami a semafory
 • dvouproudá kapacitní silnice (s mimoúrovňovými křižovatkami)
 • čtyřproudá silnice s mimoúrovňovými křižovatkami (téměř dálnice)

Možnosti mimoúrovňového křížení

 • obchvat bude veden po povrchu a příčná komunikace bude vedena nadjezdy, podjezdy, lávkami a podchody podle místní situace
 • obchvat bude veden v (hlubokém) zářezu a příčná komunikace bude vedena nadjezdy a lávkami
 • obchvat bude veden v tunelu.

Varianta čtyřproudé silnice se nám svorně nelíbí. Takto kapacitní silnice by na sebe nejspíše stáhla mnoho další dopravu a představovala by zvýšenou bariéru pro komunikaci v obci. Navíc neřeší skutečný problém, kterým je propustnost křižovatek Průmyslová-Šrěrboholská spojka-Kutnohorská na severu obce a průtah Uhříněvsí na jihu obce.

Také tunel nemá mezi námi příliš mnoho zastánců. Ne, že by se nám tato varianta nelíbila. Ale je mimořádně komplikovaná. Pro tunely existují mnohem složitější předpisy, musely by se řešit problémy s podpovrchovou vodou a projektování, schvalování i vlastní stavba by trvaly podstatně déle. Takže pokud by se vůbec našly a schválily peníze na takovou stavbu a její následnou údržbu, dočkali bychom se tunelu odhadem nejdříve v roce 2030. Nicméně i tunel má své příznivce a nemůžeme ho jako uvažovanou variantu škrtnout jenom proto, že má menší podporu.

Uvažované varianty

 1. dvouproudá lokální silnice s úrovňovými křižovatkami a semafory
 2. dvouproudá kapacitní silnice vedená po povrchu, příčná komunikace by byla řešena nadjezdy, podjezdy, lávkami a podchody podle místní situace
 3. dvouproudá kapacitní silnice vedená v zářezu, příčná komunikace by byla vedena nadjezdy a lávkami v úrovni terénu nebo mírně nad terénem.
 4. tunel

Aktuální stav

Projekt obchvatu Dolních Měcholup je magistrátním projektem a ze strany Magistrátu bohužel zatím nebyl zahájen. Takže všechny úvahy o konkrétním řešení jsou zatím předběžné. V rámci jednání s Magistrátem se snažíme postup urychlit, ale přímý vliv na celý proces nemáme. Nicméně myslíme, že je vhodná doba, aby se občané k celému záměru vyjadřovali a podpořili variantu, kterou preferují.

Uveďme na závěr nejčastěji uváděné argumenty pro úrovňové a mimoúrovňové křížení s obchvatem (berte to prosím s jistým nadhledem, neboť jak například vidíte, podle téhle argumentace je každé řešení bezpečnější než to druhé)

Výhody úrovňového řešení

 • je stavebně levnější (jednodušší stavby, nebude třeba řešit problémy se spodní vodou, křižovatka je levnější než nadchod)
 • je provozně levnější (nižší náklady na údržbu)
 • semafory vedou k žádoucímu zpomalení dopravy na obchvatu a tím ke zvýšení bezpečnosti a snížení hluku
 • nepřivede na obchvat tolik dopravy jako mimoúrovňové řešení

Výhody mimoúrovňového řešení

 • menší bariéra v komunikaci mezi částmi obce
 • bezpečnější pro chodce a děti
 • zrychlí dopravu
 • snížení hluku a exhalací (auta nebudou brzdit a znovu se rozjíždět)
 • zklidnění Kutnohorské (nižší riziko zácpy na obchvatu, kterou by řidiči objížděli po Kutnohorské)

Vyjádřete prosím své názory

Jak vidíme, o způsobu řešení obchvatu a komunikace mezi centrem obce a Malým hájem zatím není rozhodnuto. Výsledné řešení proto nyní můžete ovlivnit i vy – vašimi názory a připomínkami. Chcete-li se vyjádřit, využijte prosím jednu z následujících možností:

 • emailem na adresu urad@dolnimecholupy.cz – tyto emaily budou doručeny panu starostovi a Výboru pro územní rozvoj, který má přípravu obchvatu i výstavbu nové školy ve své gesci
 • emailem na adresu info@nasemecholupy.cz – vaši zprávou se budou zabývat zastupitelé za Naše Měcholupy
 • komentáři ke zprávě na Facebooku – výhodou takové komunikace je, že vaše názory uvidí další občané budou na ně moci reagovat
 • přijďte na jednání Výboru pro územní rozvoj a diskutujte vaše názory se členy Výboru
 • přijďte na jednání Zastupitelstva a diskutujte vaše názory se zvolenými zástupci

Těšíme se na vaše názory a připomínky

Naše Měcholupy

Nová škola a mateřská školka

Potřebujeme novou školu

Dolní Měcholupy rychle rostou. Jestliže nás v roce 2000 bylo asi 1100, koncem loňského roku už v Měcholupech žilo téměř 2800 obyvatel. A všem je jasné, že naše krásná stará škola z roku 1894 brzy přestane stačit. To je hlavní důvod, proč intenzivně přípravujeme stavbu nové školy.

Hledání pozemku nebylo snadné. Obec nejprve vytipovala příhodná místa a následně díky úspěšnému vyjednávání se společností Finep získala vhodný pozemek na jižním okraji oblasti Malý háj směrem k centru Dolních Měcholup. Tento prostor je navíc dostatečně rozlehlý i pro stavbu další mateřské školky, neboť očekáváme, že nejvíce malých dětí bude přibývat právě v Malém háji.

Škola - Celek

Na plánku můžeme vidět také předpokládanou trasu obchvatu Dolních Měcholup, který odvede dopravu z centra obce. Obchvat bude ve směru od ulice Ke Slatinám protínat stezka pro pěší a cyklostezka, která vytvoří nové spojení mezi centrem obce a Malým hájem.

Jaká bude škola a školka vypadat?

Podle demografické analýzy (přesněji podle její střední varianty) bude třeba postavit základní devitiletou školu o 18 třídách a mateřskou školku o 5 třídách. Počítáme samozřejmě s kuchyní a jídelnou pro nenasytné žactvo, tělocvičnou, sportovištěm a dalším zázemím. Školka by měla mít oddělenou zahradu a prostor s herními prvky. Jak by mohl být pozemek pro tyto účely využit vidíme na následujícím plánku.

Škola - detail

Kdy bude nová škola stát?

Asi nikoho nepřekvapí, že to nebude ani napřesrok. Podle současné praxe trvá v Praze příprava a realizace takové výstavby osm až deset let. My bychom rádi tuto dobu co nejvíce zkrátili, bohužel i tak musíme rok 2023 pokládat za nejoptimističtější odhad. Chcete-li si tedy pořídit miminko, aby chodilo už do nové školy, raději ještě rok nebo dva počkejte.

Vedení obce nyní připravuje řadu nejednoduchých kroků. Prvním z nich je zpracování zadání pro architektonickou soutěž, které bude vycházet ze zmíněné demografické studie. Následně bude vybrán architekt, který připraví všechny projektové dokumentace a zajistí potřebná povolení. Vedle toho bude nutné získat podporu Magistrátu a zajistit financování stavby. Předpokládáme, že nová škola bude stát více než 200 milionů korun.

Předběžná jednání s Magistrátem již probíhají stejně jako příprava změny územního plánu. Jakmile proběhne architektonická soutěž, pohneme se dál. Zatím se alespoň můžeme potěšit pohledem na prostorové schéma nové školy (modrá). V pozadí pak vidíme, že dobrotiví stavitelé připravují i nové nakupní centrum (žlutá), abychom nemuseli jezdit až do dalekého Europarku.

 

Škola - 3D

 

Konkurz na ředitele/ku místní školy

Podmínkám soutěže na ředitele školy vyhovělo 12 kandidátů. Ti byli pozváni k pohovorům, které se konaly včera a dnes.
Dostavilo se 11 kandidátů, z nichž komise ve vzácné shodě vybrala tři, kteří nejlépe odpovídají požadavkům a potřebám obce.
Protokol o pohovorech včetně doporučení a dalších dokumentů dnes komise předala panu starostovi, který pravděpodobně ještě v dubnu o budoucím řediteli školy rozhodne.
Kvalita vybraných uchazečů dává naději na postupnou stabilizaci situace v místní škole – což bychom si jistě všichni přáli.

Naši zastupitelé se postarali o nový školní spoj

Autobusová linka č. 296 směr Háje byla ode dnešního dne (pátek 4. září 2015) posílena o mimořádný spoj, tzv. školní autobus. Jede v 7.12 za zastávky Dolnoměcholupská a v 7.14 za zastávky Dolní Měcholupy. Dodatečný spoj (vypravovaný z Ústředních dílen DP) nám slíbila společnost ROPID do doby řádné úpravy jízdních řádů v říjnu. Tehdy by mělo dojít k dalšímu zlepšení dopravy – autobusy pojedou později, aby školáci nemuseli ráno před školami zbytečně dlouho čekat.

Děkujeme panu Janouškovi z Ropidu za vstřícnost a pochopení pro naše školáky. A samozřejmě všem, kteří se na zlepšení dopravy angažovali (Doris, Lucie, Edita a Ota).

(samostatnou otázkou je, proč tolik místních dětí jezdí do okolních škol)

Vítězný návrh na dostavbu školky

Takto vypadá vítězný návrh na rozšíření školky zpracovaný architekty Podlipným (z Dolních Měcholup) a Sladkým. Komise ocenila nejen čistou moderní architekturu, ale i citlivé umístění vedené snahou v maximální míře zachovat zahradu s respektem ke stávající budově.

Skolka_Dolni_Mecholupy_01  Skolka_Dolni_Mecholupy_03

Cílem je letos připravit projekt a získat stavební povolení a v příštím roce postavit.
Díky skvělé komunikaci s Magistrátem jsme navíc dostali příslib dotace na část potřebných financí. Rozšíření školky tak dostává zcela reálné kontury.

Skolka_Dolni_Mecholupy_02

Ještě na začátku roku přitom situace vypadala zcela beznadějně. Více než 50 dětí nedostalo příležitost chodit do školky, obec neměla ani pozemek ani peníze ani projekt.

Skolka_Dolni_Mecholupy_04

Účast Našich Měcholup na řízení obce přináší první hmatatelné výsledky.

 

Počet 50 dětí (které se nedostaly do školky) berte prosím s nadhledem. Přesné číslo není snadné zjistit. Podle našich informací:

 • 25 dětí se do školky dostalo
 • 27 dětí se do školky nedostalo, ačkoliv měli nárok
  • z toho 10 dětí se dostalo do školky v Leonardu
 • 28 dětí, které měly zájem ale ne nárok, se do školky nedostalo.