Aktuality

Společenské dění, co se kde děje

Zprávy z obce (jednání Zastupitelstva – duben 2019)

Zvětšení školní jídelny se pomalu blíží

Školáci nutně potřebují větší jídelnu. Proto v roce 2017 padlo rozhodnutí zvětšit stávající jídelnu. Vedle sportovní haly tak má vyrůst rozšíření stávající jídelny, tak aby se místo pouze jedné třídy mohly najednou najíst třídy tři. Jen škoda, že se příprava vleče. U dokumentace byla shledána řada vážných vad na jejichž odstranění se dále pracuje. Jendou z výtek je například bezpečnostní riziko spojené s realizací jezírka přímo na dětském hřišti nebo některá příliš nákladná řešení. Nejspíše, aby se zvládlo stavbu zahájit co nejdříve, byla žádost o stavební povolení nešťastně podána s tím, že se nedostatky odstraní až následně. O dalším postupu Vás budeme informovat.

Rozšíření parkovacích míst v Malém háji

Problémy s parkováním jsou na Malém háji na každodenním pořádku. Situaci příliš nepomohlo ani dočasné parkoviště přilehlé budoucímu prodloužení komunikace Kardausova. Dobrou zprávou pro obyvatele však je, že i přes zpoždění budou v přilehlém Retail Parku vyhrazena noční parkovací místa pouze pro ně. Parkovací místa budou označena „Reservé rezidenti Malý háj“. Jejich vyhrazení souvisí s dohodou se společností Finep, která byla uzavřena za bývalého starosty Otakara Vicha.

Příprava nové školy a školky v Malém háji má skluz

Na výstavbu nové školy a školy na Malém Háji jistě netrpělivě čeká nejeden rodič Dolních Měcholup, jaká je tedy aktuální situace? Bohužel ne příliš optimistická, již na konci roku 2017 měla obec zadat zpracování studie a zahájit výběr dodavatele projektu. Zatím se pouze zvládlo schválit podmínky architektonické soutěže a byla uzavřena smlouva s jejím administrátorem. Další neznámou je zajištění financování výstavby, kdy podaná žádost o grant nebyla schválena. Nezbývá tedy doufat, že se věci pohnou správným směrem a vše neskončí vracením pozemku v hodnotě téměř 50 mil. Kč zpět společnosti Finep, která by jej použila pro své developerské záměry.

Úplný zápis z jednání Zastupitelstva je k dispozici na stránkách MČ DM.

10 SPLNĚNÝCH SLIBŮ a 115,5 MIL. Kč NA ROZVOJ OBCE

                  

Před 4 roky jsme se rozhodli jako občané Dolních Měcholup aktivně zapojit do života naší obce a založili jsme spolek „Naše Měcholupy“. Představili jsme Vám vizi, jak chceme zlepšit život v Dolních Měcholupech, a zavázali jsme se splnit 10 konkrétních slibů. Podpora, kterou jsme v minulých volbách získali, pro nás byla velmi zavazující a motivační. Přestože jsme byli po většinu času v opozici, podařilo se nám všech našich deset předvolebních slibů naplnit.

Abychom vám dokázali, že chceme i nadále profesionálně pracovat pro obce, rozhodli jsme se povýšit náš spolek na hnutí „NAŠE OBEC“, které má pevnější strukturu, a vytvořili jsme strategický dokument „Dolní Měcholupy 2030: Vize krásného místa pro život. Tento dokument Vám v nejbližších dnech představíme.

Dnes Vám předkládáme své účty a pevně věříme, že nám i tentokrát dáte svou důvěru a že spolu s Vámi vytvoříme z našich Dolních Měcholup krásnější místo pro život.

Zlepšení služeb – splněno

 • BANKOMAT Bankomat je v provozu od roku 2015. O jeho zřízení se zasloužil náš člen

Zdeněk Dvořák.

 • LÉKÁRNA Lékárna byla otevřena pro veřejnost před dvěma lety v ulici Ke školce.
 • POŠTA Pošta je v Dolních Měcholupech od 4. 4. 2018.

Zlepšení kvality školství – splněno

 • ZLEPŠENÍ VÝUKY VE ŠKOLE Jako rodičové jsme nebyli spokojeni s kvalitou výuky na naší základní škole. Iniciovali jsme proto výběrové řízení, z něhož vzešel nový ředitel školy pan Mgr. Miroslav Ferkl. Nejenže následně došlo k požadovanému zlepšení kvality výuku, ale proběhlo i rozšíření školy na 10 tříd.
 • ROZŠÍŘENÍ ŠKOLKY Získali jsme dotaci na rozšíření školky podle projektu architekta Podlipného a náš starosta Otakar Vich zajistil úspěšné výběrové řízení na dodavatele stavby a její vlastní realizaci.
 • NOVÁ ŠKOLA A ŠKOLKA Starosta Našich Měcholup Otakar Vich vyjednal s  developerem získání pozemku v hodnotě 50 mil. Kč na stavbu nové školy a školky.
  Byl zahájen proces změny územního plánu a příprava projektové dokumentace.
 • DOSTAVBA TĚLOCVIČNY Tělocvična byla dokončena. Náš starosta Otakar Vich zdědil stavbu se zastavenými stavebními pracemi z důvodu vadné projektové dokumentace, která neřešila vnitřní akustiku a obsahovala špatnou vzduchotechniku. Zajistili jsme opravu projektové dokumentace a dodávku funkční vzduchotechniky a znovu obnovili práce na dokončení tělocvičny.

Změny v dopravě – splněno

 • VÍCE AUTOBUSŮ Na základě našeho jednání s Dopravními podniky došlo k posílení autobusů.
 • PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ A PŘÍPRAVA OBCHVATU

Provedli jsme hluková měření a podařilo se nám přimět Magistrát hl. města Prahy, aby radní pro dopravu veřejně prohlásil, že zahájí projektovou přípravu obchvatu. Projektová příprava byla následně skutečně zahájena. Jsme hrdi na to, že se nám podařilo v rámci čtyřletého mandátu to, co se za vedení ODS nepodařilo dlouhých 26 let. Tlak na magistrát a Technickou správu komunikací přinesl úspěch a Technická správa zahájila přípravu pokládky tichého asfaltu.

 • ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

Zařídili jsme instalaci kamer pro měření rychlosti automobilů v obci. Toto opatření přispělo ke snížení rychlosti aut. Došlo také ke zlepšení osvětlení přechodů na Kutnohorské.

NAD RÁMEC 10 SPLNĚNÝCH SLIBŮ JSME PRO DOLNÍ MĚCHOLUPY ZÍSKALI CELKEM 115,5 MILIÓNŮ KORUN 

A jak se nám podařilo získat tak vysokou částku pro obec? Díky obrovskému úsilí a neústupnosti našich zastupitelů jsme byli během čtyř let osmkrát úspěšní:

40 mil. Kč  jsme získali od developera. Nejprve jsme přesvědčili zastupitele, že každý developer musí obci přispět na rozvoj infrastruktury. Následně náš starosta Otakar Vich a zastupitel Martin Svoboda vyjednali u developera nákup pozemku na školu a školku v hodnotě 50 mil. Kč za cenu 10 mil Kč. Otázkou zůstává, proč dříve zastupitelé nepožadovali od developerů žádné příspěvky pro obec.

18 mil. Kč jsme získali pro obec navíc vyjednáváním s Kovošrotem. Nesouhlasili jsme s prodejem Čistírny za velmi nízkou cenu 17 mil. Kč. Díky dobře vedenému vyjednávání se společností Kovošrot byl po čtyřech letech schválen prodej Čistírny za 27 mil. Kč! V průběhu 4 let Kovošrot navíc zaplatil 8 mil. Kč v nájemném. Obec obdržela celkem 35 mil. Kč místo původních 17 mil. Kč.

15 mil. Kč Jednáním na magistrátu jsme získali dotaci 15 mil. Kč na dokončení sportovní haly.

10 mil. Kč získal pro obec náš starosta Otakar Vich formou dotace od Magistrátu hl. města Prahy na rozšíření školy o 3 třídy.

5 mil. Kč se nám podařilo získat od Magistrátu hl. města Prahy jako příspěvek na rozšíření školky.  Starosta Otakar Vich školku úspěšně dokončil a je v provozu od 1. 9. 2017.

2,5 mil. Kč získala obec za starosty Otakara Vicha od Betonárky Kámen Zbraslav. Betonárka předtím mnoho let v naší obci podnikala, aniž by nám jakkoli přispívala na rozvoj obce. Ota Vich zařídil změnu a obec s betonárkou uzavřela smlouvu na 5 let. Na základě této smlouvy betonárka obci přispívá částkou 0,5 mil. Kč ročně.

3 mil. Kč získal pro obec náš starosta Otakar Vich formou dotace od Magistrátu hl. města Prahy na rekonstrukci hřiště a tenisových kurtů u školy. Rekonstrukce má být provedena v tomto roce.

22 mil. Kč jsme získali jako příspěvek na stavbu šaten našich fotbalistů. Náš zastupitel David Pavel, který se aktivně věnuje fotbalu v obci, hledal způsob, jak vybudovat nové, současným potřebám odpovídající zázemí. Nejprve zajistil projekt a poté vedl intenzivní jednání s odpovědnými orgány. Výsledkem je dotace ve výši 22 mil. Kč na výstavbu šaten.

Nový chodník do Malého háje

Zejména obyvatelé Malého háje jistě s úlevou přivítali výstavbu nového chodníku mezi Kardausovou ulicí a autobusovou zastávkou na Kutnohorské. Ač nám připadá jako samozřejmost, že staví-li se sídliště, postaví se také chodník, v původních plánech kdysi schválených chodník nebyl zanesen.

Chyby dřívějšího vedení obce začali napravovat až zastupitelé za Naše Měcholupy. Nejprve na jaře 2016 Martin Svoboda na Výboru pro územní rozvoj v rámci jednání o Domově důchodců (chodník kolem Domova důchodců až ke světelné křižovatce). A poté tehdy nově zvolený starosta Otakar Vich, když v červenci 2016 zahájil s Finepem poměrně dlouhou a komplikovanou diskusi o účasti investora na rozvoji obce. Výsledkem tříměsíčního intenzivního vyjednávání bylo získání pozemku pro novou školu v celkové hodnotě desítek milionů korun a také dohoda o výstavbě chodníku od světelné křižovatky k autobusové zastávce.

Jak stavba chodníku pokračuje, může se každý přesvědčit osobně, anebo na přiložených fotografiích z 6. září 2017. Jak vidíme, úsek kolem Kutnohorské ulice je již dokončen. Na části v Kardausově ulici se intenzivně pracuje, má připravené základy a brzy bude dokončen.

Dokončená část chodníku v Kutnohorské ulici

Nedokončená část chodníku v Kardausově ulici (pohled od světelné křižovatky)

Nedokončená část chodníku v Kardausově ulici (pohled od Malého háje)