Rozvoj

Rozvoj obce, plány na výstavbu

Metropolitní plán, aktuální verze 3.3

Praha dnes zveřejnila aktualizovanou verzi (3.3) Metropolitního plánu, kterou připravil IPR.

Kolem obce je navrhován obchvat v původní trase. V Malém háji plán počítá s nejvýše 4 patrovými domy, ve staré zástavbě směrem k obchvatu domy se 2 patry. Za obchvatem směrem k Dubči a Štěrboholům se s výstavbou nepočítá.

Nejbližší tramvajová trať je vedena z Malešic k Europarku, kde končí. Další tramvajová trať je uvažována po Hornoměcholupské přes Petrovice do Jižního města. Přímo do Dolních Měcholup se metro ani tramvaj neplánují.

Nový chodník do Malého háje

Zejména obyvatelé Malého háje jistě s úlevou přivítali výstavbu nového chodníku mezi Kardausovou ulicí a autobusovou zastávkou na Kutnohorské. Ač nám připadá jako samozřejmost, že staví-li se sídliště, postaví se také chodník, v původních plánech kdysi schválených chodník nebyl zanesen.

Chyby dřívějšího vedení obce začali napravovat až zastupitelé za Naše Měcholupy. Nejprve na jaře 2016 Martin Svoboda na Výboru pro územní rozvoj v rámci jednání o Domově důchodců (chodník kolem Domova důchodců až ke světelné křižovatce). A poté tehdy nově zvolený starosta Otakar Vich, když v červenci 2016 zahájil s Finepem poměrně dlouhou a komplikovanou diskusi o účasti investora na rozvoji obce. Výsledkem tříměsíčního intenzivního vyjednávání bylo získání pozemku pro novou školu v celkové hodnotě desítek milionů korun a také dohoda o výstavbě chodníku od světelné křižovatky k autobusové zastávce.

Jak stavba chodníku pokračuje, může se každý přesvědčit osobně, anebo na přiložených fotografiích z 6. září 2017. Jak vidíme, úsek kolem Kutnohorské ulice je již dokončen. Na části v Kardausově ulici se intenzivně pracuje, má připravené základy a brzy bude dokončen.

Dokončená část chodníku v Kutnohorské ulici

Nedokončená část chodníku v Kardausově ulici (pohled od světelné křižovatky)

Nedokončená část chodníku v Kardausově ulici (pohled od Malého háje)

Jak jsme na tom s obchvatem

Rozhovor s ing. Martinem Svobodou, členem Výboru pro územní rozvoj

Martine, mohl byste se prosím našim čtenářům stručně představit?

V Dolních Měcholupech, nedaleko návsi, bydlíme s rodinou již osm let. Rád jezdím na kole a běhám, a tak mě hodně zajímají možnosti rekreačního a sportovního vyžití v blízkém okolí. A stejně jako všechny ostatní občany mě trápí hluk a špína z nadměrné dopravy. Když se proto po volbách otevřely nové možnosti, rád jsem jako stavař dal k dispozici svoje znalosti a schopnosti a začal pracovat ve Výboru pro územní rozvoj.

NM Územní plán 5

Výbor pro územní rozvoj – co to vlastně je?

Záležitostí, o kterých jedná a rozhoduje  zastupitelstvo, je poměrně hodně. Proto existují výbory, které vytvářejí koncepce a poklady pro rozhodnutí zastupitelstva. Tak máme Finanční výbor, Kontrolní výbor a nově také Výbor pro územní rozvoj. Ten se zabývá koncepcí rozvoje obce, zejména co se týče staveb (jako je například obchvat).

Jeden z prvních úkolů, na kterých začal Výbor pracovat, byly Priority rozvoje obce. Velmi mě těší, že se nám je podařilo schválit jako 13 stručných a přesto výstižných bodů a že se jimi také skutečně řídíme.

Největší objem práce Výboru tvoří zkoumání a zpracování dokumentů a návrhů, které přicházejí od správních institucí a jednotlivých stavebníků. Velkým developerem je nyní Finep, který staví sídliště Malý háj. Pokud tedy například přijde Finep s návrhem, že postaví obchodní centrum, je úkolem Výboru pro územní rozvoj se s návrhem seznámit, hájit přitom zájmy obce a v tomto smyslu připravit podklady pro zastupitele, kteří o návrzích rozhodují. To se týká například infrastruktury – jsem přesvědčen, že každý investor by měl obci na rozvoj infrastruktury přispět.

A jaká je nyní situace s obchvatem?

Potřebu obchvatu si všichni uvědomujeme. Hluk a špína z dopravy tu trápí snad každého. A obchvat je jediným známým řešením. Hned po sametové revoluci se zvažovaly dvě trasy. Jihozápadní (kolem železniční trati) a severovýchodní (směrem k Dubči). Severovýchodní varianta zvítězila a od roku 1999 je součástí Územního plánu. Obchvat má začít u Malého háje, vede směrem k Dubči, ve vzdálenosti několika set metrů míjí Dolní Měcholupy a na Kutnohorskou se napojuje v oblastí Country salónu.

Jestliže je už tak dlouho obchvat v Územním plánu, proč už dávno nestojí?

Dobrá otázka – na bývalé vedení obce. Obchvat nejen že nestojí, ale dokonce jej ani není možné začít stavět. Nemá územní rozhodnutí, natož stavební povolení.

Jak to, že stále nemáme Územní rozhodnutí, když je obchvat už skoro dvacet let v Územním plánu?

Když byla před řadou let zahájena příprava obchvatu, projekt zcela nepochopitelně navrhl trasu v rozporu s Územním plánem mnohem blíže obci. Ale nikdo nesmí stavět v rozporu s Územním plánem. Ani Dolní Měcholupy ani Magistrát. Proto nebylo možné získat územní rozhodnutí.

Je pro mne nepochopitelné, proč minulé vedení obce udělalo takto zásadní chybu. Ptal jsem se na důvody, které k tomuto rozhodnutí vedly, ale na dotazy jsem nedostal odpověď. Takže – nevím.

Promiňte mi laickou otázku – Nešlo by tedy obchvat prostě posunout do místa určeného Územním plánem? Třeba by s úpravou nebylo tolik práce.

Tak jednoduché to bohužel není, všechny plány se musí přepracovat. Ale to není jediný problém s obchvatem.

Ještě nějaké další?

Ano. Ale odpovím protiotázkou: Jaká silnice by měla tvořit obchvat? Dvouproudá nebo čtyřproudá?

Čtyřproudá je sice asi dražší, ale doprava po ní bude jistě plynulejší. Nebo ne?

Takhle nějak možná uvažovalo i bývalé vedení obce. Ano, čtyřproudá silnice opravdu pobere mnohem více aut. Ale to přece není náš cíl. Provoz na čtyřproudé silnice je totiž plynulejší jenom tehdy, když navazuje na dostatečně kapacitní křižovatky. Dopravní zácpy a popojíždění na Kutnohorské nejsou způsobeny malou kapacitou Kutnohorské, ale malou kapacitou křižovatky Štěrboholská radiála – Průmyslová – Černokostelecká směrem do centra a malou kapacitou křižovatky u benzínové pumpy opačným směrem. Pokud se nezvýší kapacita na koncích, měli bychom na čtyřproudém obchvatu popojíždějící vozidla ne v jednom, ale ve dvou pruzích v každém směru. A hned navíc za baráky směrem k Dubči. To si přejeme?

Navíc, každý odborník Vám potvrdí, že kapacitní silnice přitahuje další dopravu. Někteří řidiči by začali jezdit přes Měcholupy, i když doposud jezdí jinudy. Zkrátka – po čtyřproudém obchvatu bude jezdit víc aut, než po dvouproudém.

A konečně ten největší problém: Čtyřproudá silnice tvoří větší, ale opravdu mnohem větší bariéru než dvouproudá. Chcete přecházet čtyřproudou silnice? Ta by vlastně obec rozdělila na dvě části: Starou zástavbu, kde je škola, úřad a současné centrum obce. A na sídliště Malý háj, kde bude časem větší počet obyvatel než v první části.

Malý háj bude větší než staré Měcholupy?

Ano, nechali jsme si udělat demografickou analýzu. Z ní vyplývá, že postaví-li se jen to, co je nyní povoleno stavět (hlavně Finep), budou mít Dolní Měcholupy více než 6 tisíc obyvatel (Štěrboholy asi 3000 a Dubeč 4000). A to pevně věřím, že se nám podaří zabránit, aby mezi Měcholupy a Dubčem vzniklo Východní město pro 35 tisíc obyvatel. Chceme, aby tam vznikl přírodní park. Ano, je to odvážná myšlenka. Byl by to první nový park v novodobé historii. Jsem ale přesvědčen že jí lze dosáhnout.

Stěhoval jsem se sem s tím, že budeme bydlet v příměstské obci. Že budu znát své sousedy, že se stanu součástí jakési pospolitosti. Stejně tak to vidí i moji přátelé z Našich Měcholup a věřím, že i starousedlíci a nově příchozí. Nechci žít na okraji anonymního sídliště podle megalomanských plánů z dob, kdy Prahu a Dolní Měcholupy ovládala ODS.

Zanechme politiku a vraťme se k obchvatu. Jaké budou další kroky? Jak chcete přípravu urychlit?

Především musíme jednat s vedením Magistrátu a jasně jim sdělit, že Dolní Měcholupy s novým vedením obce už nebudou tolerovat současný stav. Naším požadavkem je, aby byly bez prodlení zahájeny práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavba obchvatu byla zařazena do finančního plánu města. Pokud by město naše oprávněné požadavky nezačalo plnit, nastal by čas pro právní kroky vůči magistrátu a případně i projevy občanské neposlušnosti.

Už víte, jak by měl obchvat vypadat?

Měl by být dvouproudý a v souladu s Územním plánem vést dále od obce. Podél komunikace směrem k zástavbě by měl být zelený pás, který bude obytnou část chránit a izolovat od dopravy.

Je třeba, aby na obchvat navázalo propojení do ulice Ke Kablu. Tím dojde k převedení většiny dopravní zátěže z Dolnoměcholupské ulice a k výraznému zklidnění celé vnitřní části Dolních Měcholup.

Jak zmírnit dopady přílišné dopravy projíždějící obcí do doby dokončení obchvatu?

Bohužel jsme převzali problematiku řešení dopravy v obci v bodě nula a je zjevné že i při našem velmi aktivním přístupu do dokončení obchvatu uplyne řada let. Proto chceme také okamžitě začít pracovat na opatřeních, které dopady přílišné dopravy na obyvatele alespoň sníží. Jedním z možných opatření je realizace tzv. tichého asfaltu, který výrazně zmírní hlukovou zátěž.

Martine otevřeli jsme řadu témat, ke kterým se určitě vrátíme v nějaké příštím rozhovoru. Zatím jsme ale hovořili jenom o problémech. A my chceme končit pozitivně. Takže: Co se Vám na Dolních Měcholupech líbí?

Když jsem se sem stěhoval, měl jsem romantické přání bydlet někde, kde se lidé zdraví. Kde se znají. A těší mě, že se mi to docela daří. Znám už tady poměrně hodně lidí a snad můžu říct, že jsem zde zakořenil. Mám tu pocit bezpečí a nebojím se pustit děti do parku.

Co mě ale těší snad ze všeho nejvíce, a co mě mile překvapilo, je množství lidí, kteří jsou ochotni nějak přispět, třeba pořádat společné akce. Na obec, kde není skoro žádné kulturní a společenské zázemí, se toho v Měcholupech děje překvapivě mnoho: Hasiči, Leonardo, fotbalisté, Měcholupská šlapka a mnozí další, ti všichni přispívají. Nemáte pocit, že to tu v rámci našich omezených možností vlastně docela dobře žije?

A tak děkuju všem, kteří obci věnují svůj čas. Jsem mezi vámi opravdu rád.

Priority územního rozvoje pro Dolní Měcholupy a pro zadání Metropolitního plánu

Loni v létě (27. července 2015) schválilo Zastupitelstvo Dolních Měcholup následují priority územního rozvoje pro Dolní Měcholupy a pro zadání Metropolitního plánu. Tento dokument je základním ideovým východiskem pro jednání Výboru pro územní rozvoj. Priority byly navrženy tak, aby byly jednoduché a srozumitelné a aby bylo snadno patrné, zda jsou s nimi jednotlivé projednávané záležitosti v souladu.

Priority jsou samozřejmě k dispozici v oficiálních dokumentech Místního úřadu. Zde je zveřejňujeme proto, že se na ně v připravovaném rozhovoru odvolává ing. Martin Svoboda, člen Výboru pro územní rozvoj.

 1. Požadujeme, aby návrh Metropolitního plánu vycházel ideově z „Koncepční rozvahy o území Východní město“ (IPR 2014).
 2. Uvažovat oblast Malý háj jako součást obce Dolní Měcholupy.
 3. Zastavitelné plochy oblasti Malý háj omezit podlažností výstavby na max. 6.NP.
 4. Přiblížit a komunikačně propojit Malý háj a původní zástavbu Dolních Měcholup.
 5. Požadujeme vytvoření krajinného parku na území mezi obcemi Štěrboholy, Dolní Měcholupy a Dubeč s centrem kolem nádrže Slatina.
 6. Požadujeme vytvoření koncepce pěších a cyklistických tras v rámci parku a jejich napojení na centra obcí.
 7. Trasa obchvatu – jednoznačně preferujeme původní trasu obchvatu dle platného územního plánu.
 8. Požadujeme vytvoření pěšího a cyklistického propojení z centra obce Dolní Měcholupy do Hostivaře, k Podleskému rybníku, do Dubče, do ulice Ke Kablu, ke hřbitovu V Horkách, do Štěrbohol (přes Malý háj). Prioritně by měly být využity původní tarsy polních cest (většinou v majetku obce)
 9. Podporujeme návrh tramvajové tratě – propojení konečných tratí Na homoli – Nádraží Hostivař (v trase stávající vlečky).
 10. Vhodná místa pro situování ploch občanské vybavenosti jsou v části Malý háj mezi plochou pro bytovou výstavbu (tj. na jejím okraji) a zelení podél potoka.
 11. Druhá vhodná plocha je ve stávající části Dolních Měcholup v oblasti kolem MŠ a fotbalového hřiště.
 12. Doporučujeme prověřit možnost odkoupení části pozemků bývalého areálu Meinl za účelem komunikačního propojení stávající návsi a navazujících rozvojových ploch.
 13. Lokality stávajících areálů TOS, Zentiva, Kovošrot vnímáme jako vhodné k transformaci na smíšené území. Požadujeme navrhnout koncepci uliční sítě pro dopravní obsluhu jako základ budoucího rozvoje lokality. Území je nutné řešit jako celek.

Demografická prognóza

Jak rychle poroste obec, jak velkou školku a školu bude obec potřebovat za 5 let a za 10 let? Nové vedení obce si pro odpovědi na tyto otázky objednalo profesionální demografickou prognózu vypracovanou specializovanou organizací.

Prognóza vychází z předpokladu převažující výstavby do roku 2024 v oblasti Malý Háj. Dolní Měcholupy mají více rozvojových ploch a tak lze v dalších letech předpokládat zahájení výstavby i na jiných místech a pokračování růstu počtu obyvatel i po roce 2024.

Jaké informace o vývoji počtu obyvatel přináší prognóza

V roce 2014 v Dolních Měcholupech mělo hlášené bydliště 2603 obyvatel, žilo zde ještě cca 200 lidí bez hlášeného bydliště. Za posledních 10 let přibylo 1360 obyvatel, počet obyvatel se více než zdvojnásobil.

Do roku 2022 by v projektu Malý háj od Finepu mělo vyrůst cca 1600 nových bytů, většina na území Dolních Měcholup. Dle střední varianty rozvoje se do 10 let počet obyvatel Dolních Měcholup překročí 5000 tj. téměř se zdvojnásobí:

 • počet dětí 3-5 let (školka) na vzroste 250
 • počet 6 letých dětí (1.třída) na vzroste 78 dětí
 • počet 11 letých dětí (6.třída) vzroste na 66 dětí
 • V obci bude žít 500 seniorů

Stávající kapacity MŠ činí 105 dětí, nebylo přijato 35 dětí. Stávající kapacita ZŠ činí 150 dětí.

Co je třeba v Dolních Měcholupech vybudovat

Do roku 2024 je potřeba postupně

 • rozšířit kapacitu školky o cca 150 dětí tedy o 6 tříd
 • rozšířit kapacitu školy na 3 třídy v 1. stupni a 2 třídy ve 2. stupni

Koncepce rozšíření školek a škol by měla umožnit pravděpodobné další zvýšení počtu obyvatel po roce 2024 a s tím spojený nárůst počtu dětí.

Připomeňme, že obec dosud nemá vhodné prostory pro zájmovou činnost dětí i dospělých. Počty dětí i jejich požadavky vzrostou. Poroste i počet seniorů a jejich požadavky.

Jednání s developerem

Ve středu 7. října proběhla na místním Úřadě za naší účasti schůzka se zastupcem developera, který má zájem pokračovat ve výstavbě v oblasti Malého háje.
Jednání bylo vzájemně korektní, naše stanovisko k další výstavbě je však značně zdrženlivé. Obec nemá dostečnou infrastrukturu, není zde dost místa ve škole a školce a zejména není vyřešena doprava po Kutnohorské. Příliv dalších obyvatel by deficit ve vybavenosti obce ještě zvýšil.
Výsledkem diskuse jsou v tuto chvíli některé dílčí kroky:

 • Budeme společně hledat cesty ke zlepšení hromadné dopravy (tramvaj, samostatný pruh pro autobusy),
 • začneme jednat se sousedními obcemi o společných plánech rozvoje,
 • developer předloží přesnější časové představy o zamýšlené výstavbě a
 • pokusíme se kultivovat některé pozemky ve společném zájmu.

Priority obce do roku 2018

Na pondělním jednání schválilo zastupitelstvo velkou většinou důležitý dokument, který se týká všech obyvatel Dolních Měcholup. Přinášíme jej v plném znění tak, jak byl schválen.
Neostýchejte se prosím v komentářích a mailech vyjádřit svůj názor a své připomínky. Mějte však prosím přitom na paměti, že prioritou prostě nemůže být všechno. Přidání dalších cílů obvykle znamená jiné cíle opustit.

Prioritami zastupitelstva do roku 2018 jsou následující oblasti a cíle

Dvěma hlavními cíli zastupitelstva je

 • přispět větší sounáležitosti obyvatel městské části a současně
 • rozvíjet podmínky pro jejich denní praktický život i pro jejich volnočasové aktivity.

Proto si zastupitelstvo stanovuje následující priority a cíle svého působení:

Doprava a životní prostředí

 • Realizovat průzkum potřeb spojů veřejné dopravy statistickým šetřením mezi obyvateli a na základě zjištěných potřeb navrhnout posílení či úpravu spojů a jízdních řádů
 • Tam, kde je to technicky možné zajistit zastřešení zastávek autobusů
 • Změnou programování signalizace zajistit lepší průjezdnost křižovatek v obci
 • Na základě hygienických měření zahájit formálním, nebo, bude-li to nutné, i právní kroky k tomu, aby hluk na ulici Kutnohorské byl omezen tak, aby přinejmenším splňoval hlukové limity
 • Dosáhnout závazného stanovení trasy a termínu realizace přeložky dopravy z ulice Kutnohorské mimo obytnou zónu
 • Zlepšit bezpečnost chodců na přechodech
 • Systematická kontrola omezení rychlosti jízdy na území městské části
 • Rozvoj cyklotras na území obce a pěších propojení částí obce
 • Podpora projektu napojení obce na tramvajovou síť

Bezpečnost

 • Omezení hracích automatů a heren v blízkosti školských zařízení
 • Posílení počtu strážníků městské policie pořádkové služby v městské části nejméně na průměrný standard Prahy
 • Program informování obyvatel o způsobech ochrany před kriminalitou zaměřený zejména na seniory a děti
 • Instalace stacionárních zařízení monitorování provozu a měření rychlosti

Občanská vybavenost

 • Instalovat alespoň v místě Úřadu městské části bankomat
 • Rozšířit kapacitu stávající školky
 • Dostavět sportovní halu

Územní rozvoj

 • Zpracovat vlastní urbanistickou koncepci Dolních Měcholup
 • Vymezit, a bude-li to možné získat pozemky pro výstavbu druhé školky a výstavbu základní devítileté školy
 • Zpracovat projekty školy a školky
 • Při projednávání stavebních záměrů preferovat omezení výšky budov na předměstskou úroveň a zpracovat v tomto smyslu regulační plán výstavby
 • Při vydávání stanovisek obce v územních řízeních požadovat u developerských projektů, aby se investor zapojil do zlepšení infrastruktury a vybavenosti obce

Život obce

 • Vytvořit a provádět koncepční program aktivního a důstojného života seniorů
 • Vytvořit a provádět program rozvoje společenského života zejména s důrazem na podporu synergické spolupráce existující spolků občanů a propojení věkových vrstev obyvatel i zájmových oblastí
 • Obnovovat a utvářet kulturní a společenské tradice městské části tak, aby vznikl celoroční cyklus akcí podporující sounáležitost obyvatel s místem svého života

Správa obce

 • Postupná revize dlouhodobých smluv, které městská část uzavírá, tak, aby byla ověřena či zajištěna jejich výhodnost
 • Vytvoření jednoduchému systému, který občanům umožní na vyžádání získávat informace o správě obce a dění v ní přímo do vlastních emailových schránek
 • Aktivní komunikace s občany o rozvojových plánech a problémech městské části

Výbor pro územní rozvoj

Ve středu 11. března se sešel ke svému ustavujícímu jednání Výbor pro územní rozvoj. Hlavním úkolem Výboru je navrhnout priority a plán rozvoje obce. Výbor se dále zabýval plány výstavby v Malém Háji, komunikací se Stavebním úřadem na Praze 15 a změnami, které v Územním plánu připravuje Magistrát. Příští jednání Výboru se uskuteční 25. března.

Vznikne v obci nový park?

V prosincovém zpravodaji jste si možná přečetli článek Revitalizace parku Kutnohorská – I.etapa, takzvaná Akce Sádky. Pochopili jste to tak, že v obci vznikne nový park? Možná budete zklamáni, žádný nový park se nechystá.

Nás samozřejmě těší, že nevzhledná houština v příkopu mezi odbočkou na Dubeček a Countrysalonem bude zkulturněna, náletové zeleně vykáceny a staré stromy prořezány. Ale i po vykácení náletů a veškerém zkulturňování zůstane 8 metrů široký příkop pořád jenom příkopem. Nestane se parkem, nestane se místem pro relaxaci.

A kolik peněz byste na takovou úpravu navrhovali vynaložit? Dvě stě tisíc? Půl miliónu? Náš místní úřad na tuto akci hodlá vynaložit 4 milióny korun!

Že se vám to zdá mnoho? Nám také. A mohu slíbit, že Naše Měcholupy udělají vše proto, aby skutečně vynaložená částka byla mnohem menší. Akce Sádky byla zahájena již minulým vedením obce a jen za studii se zaplatilo 175 tisíc korun. Jestliže už akce běží, pokládáme za mnohem užitečnější se pokusit na kultivaci příkopu vedle silnice maximálně ušetřit a vynaložit peníze na něco mnohem užitečnějšího. Například na zkulturnění cesty na vlak. Tuto cestu totiž obyvatelé Měcholup skutečně užívají – na rozdíl od výše uvedeného příkopu.

Martin Svoboda

Bankomat

Naděje, že se konečně dočkáme bankomatu se zvyšují. Zájem o jeho provozování projevilo několik bankovních domů. Očekáváme, že finální poskytovatel těchto služeb bude brzy vybrán ve výběrovém řízení.