Měsíc: Listopad 2015

Demografická prognóza

Jak rychle poroste obec, jak velkou školku a školu bude obec potřebovat za 5 let a za 10 let? Nové vedení obce si pro odpovědi na tyto otázky objednalo profesionální demografickou prognózu vypracovanou specializovanou organizací.

Prognóza vychází z předpokladu převažující výstavby do roku 2024 v oblasti Malý Háj. Dolní Měcholupy mají více rozvojových ploch a tak lze v dalších letech předpokládat zahájení výstavby i na jiných místech a pokračování růstu počtu obyvatel i po roce 2024.

Jaké informace o vývoji počtu obyvatel přináší prognóza

V roce 2014 v Dolních Měcholupech mělo hlášené bydliště 2603 obyvatel, žilo zde ještě cca 200 lidí bez hlášeného bydliště. Za posledních 10 let přibylo 1360 obyvatel, počet obyvatel se více než zdvojnásobil.

Do roku 2022 by v projektu Malý háj od Finepu mělo vyrůst cca 1600 nových bytů, většina na území Dolních Měcholup. Dle střední varianty rozvoje se do 10 let počet obyvatel Dolních Měcholup překročí 5000 tj. téměř se zdvojnásobí:

  • počet dětí 3-5 let (školka) na vzroste 250
  • počet 6 letých dětí (1.třída) na vzroste 78 dětí
  • počet 11 letých dětí (6.třída) vzroste na 66 dětí
  • V obci bude žít 500 seniorů

Stávající kapacity MŠ činí 105 dětí, nebylo přijato 35 dětí. Stávající kapacita ZŠ činí 150 dětí.

Co je třeba v Dolních Měcholupech vybudovat

Do roku 2024 je potřeba postupně

  • rozšířit kapacitu školky o cca 150 dětí tedy o 6 tříd
  • rozšířit kapacitu školy na 3 třídy v 1. stupni a 2 třídy ve 2. stupni

Koncepce rozšíření školek a škol by měla umožnit pravděpodobné další zvýšení počtu obyvatel po roce 2024 a s tím spojený nárůst počtu dětí.

Připomeňme, že obec dosud nemá vhodné prostory pro zájmovou činnost dětí i dospělých. Počty dětí i jejich požadavky vzrostou. Poroste i počet seniorů a jejich požadavky.