Měsíc: Duben 2017

Dnes stavíme Májku a pálíme čarodějnice

Čeká nás pestrý program.

Od 10 hodin v Parku

10:00 zdobení a příprava Májky – přineste svou stuhu na Májku! Strom byl vybraný po dohodě s Lesy ČR v místním lesíku
14:00 ukotvení a vztyčení Májky (atrakce pro děti do 15 hodin – skákací hrad, kolotoč)

Od 15:30 v Malém háji

15:30 atrakce pro děti i dospělé – čarodějnické soutěže, facepainting (malování na obličej), bosý chodník, ukázky techniky a práce místních hasičů
18:00 zapálení ohně a upálení čarodějnic
18:00 Firewalking – chůze po žhavých uhlících

Od 19 hodin v Parku

19:00 vystoupení rockové kapely Valrock

Májkačarodějnice

Pěší spojení mezi centrem obce a školou v Malém háji

K nedávnému článku o nové škole a školce se na Facebooku objevily diskusní příspěvky týkající se pěšího spojení mezi centrem obce a Malým hájem, kde bude i nová škola a školka. Předpokládanou trasu pěšího spojení jsme uvedli v příspěvku. Jak přesně ale bude spojení realizováno zatím není rozhodnuto a souvisí zejména s tím, jak bude realizován vlastní obchvat (což také není rozhodnuto). V úvahu připadají zhruba následující varianty obchvatu.

Možnosti řešení obchvatu

 • dvouproudá lokální silnice s úrovňovými křižovatkami a semafory
 • dvouproudá kapacitní silnice (s mimoúrovňovými křižovatkami)
 • čtyřproudá silnice s mimoúrovňovými křižovatkami (téměř dálnice)

Možnosti mimoúrovňového křížení

 • obchvat bude veden po povrchu a příčná komunikace bude vedena nadjezdy, podjezdy, lávkami a podchody podle místní situace
 • obchvat bude veden v (hlubokém) zářezu a příčná komunikace bude vedena nadjezdy a lávkami
 • obchvat bude veden v tunelu.

Varianta čtyřproudé silnice se nám svorně nelíbí. Takto kapacitní silnice by na sebe nejspíše stáhla mnoho další dopravu a představovala by zvýšenou bariéru pro komunikaci v obci. Navíc neřeší skutečný problém, kterým je propustnost křižovatek Průmyslová-Šrěrboholská spojka-Kutnohorská na severu obce a průtah Uhříněvsí na jihu obce.

Také tunel nemá mezi námi příliš mnoho zastánců. Ne, že by se nám tato varianta nelíbila. Ale je mimořádně komplikovaná. Pro tunely existují mnohem složitější předpisy, musely by se řešit problémy s podpovrchovou vodou a projektování, schvalování i vlastní stavba by trvaly podstatně déle. Takže pokud by se vůbec našly a schválily peníze na takovou stavbu a její následnou údržbu, dočkali bychom se tunelu odhadem nejdříve v roce 2030. Nicméně i tunel má své příznivce a nemůžeme ho jako uvažovanou variantu škrtnout jenom proto, že má menší podporu.

Uvažované varianty

 1. dvouproudá lokální silnice s úrovňovými křižovatkami a semafory
 2. dvouproudá kapacitní silnice vedená po povrchu, příčná komunikace by byla řešena nadjezdy, podjezdy, lávkami a podchody podle místní situace
 3. dvouproudá kapacitní silnice vedená v zářezu, příčná komunikace by byla vedena nadjezdy a lávkami v úrovni terénu nebo mírně nad terénem.
 4. tunel

Aktuální stav

Projekt obchvatu Dolních Měcholup je magistrátním projektem a ze strany Magistrátu bohužel zatím nebyl zahájen. Takže všechny úvahy o konkrétním řešení jsou zatím předběžné. V rámci jednání s Magistrátem se snažíme postup urychlit, ale přímý vliv na celý proces nemáme. Nicméně myslíme, že je vhodná doba, aby se občané k celému záměru vyjadřovali a podpořili variantu, kterou preferují.

Uveďme na závěr nejčastěji uváděné argumenty pro úrovňové a mimoúrovňové křížení s obchvatem (berte to prosím s jistým nadhledem, neboť jak například vidíte, podle téhle argumentace je každé řešení bezpečnější než to druhé)

Výhody úrovňového řešení

 • je stavebně levnější (jednodušší stavby, nebude třeba řešit problémy se spodní vodou, křižovatka je levnější než nadchod)
 • je provozně levnější (nižší náklady na údržbu)
 • semafory vedou k žádoucímu zpomalení dopravy na obchvatu a tím ke zvýšení bezpečnosti a snížení hluku
 • nepřivede na obchvat tolik dopravy jako mimoúrovňové řešení

Výhody mimoúrovňového řešení

 • menší bariéra v komunikaci mezi částmi obce
 • bezpečnější pro chodce a děti
 • zrychlí dopravu
 • snížení hluku a exhalací (auta nebudou brzdit a znovu se rozjíždět)
 • zklidnění Kutnohorské (nižší riziko zácpy na obchvatu, kterou by řidiči objížděli po Kutnohorské)

Vyjádřete prosím své názory

Jak vidíme, o způsobu řešení obchvatu a komunikace mezi centrem obce a Malým hájem zatím není rozhodnuto. Výsledné řešení proto nyní můžete ovlivnit i vy – vašimi názory a připomínkami. Chcete-li se vyjádřit, využijte prosím jednu z následujících možností:

 • emailem na adresu urad@dolnimecholupy.cz – tyto emaily budou doručeny panu starostovi a Výboru pro územní rozvoj, který má přípravu obchvatu i výstavbu nové školy ve své gesci
 • emailem na adresu info@nasemecholupy.cz – vaši zprávou se budou zabývat zastupitelé za Naše Měcholupy
 • komentáři ke zprávě na Facebooku – výhodou takové komunikace je, že vaše názory uvidí další občané budou na ně moci reagovat
 • přijďte na jednání Výboru pro územní rozvoj a diskutujte vaše názory se členy Výboru
 • přijďte na jednání Zastupitelstva a diskutujte vaše názory se zvolenými zástupci

Těšíme se na vaše názory a připomínky

Naše Měcholupy

Přijďte se podívat na oslavu k 260. výročí bitvy u Štěrbohol

Bitva u Štěrbohol 2017

Přijďte se s dětmi v sobotu podívat do Štěrbohol na zajímavou  a dobře připravenou slavnost k 260. výročí známé bitvy u Štěrbohol mezi pruským králem Fridrichem II (který vyhrál) a rakouským princem Karlem Lotrinským (který nevyhrál). Čeká nás celodenní program s ukázkami dobových vojsk, ochutnávkami dobových piv, (dobová?) loterie, vystoupení dětí, výuka šermu a mnoho dalšího. Podrobnosti o sobotní slavnosti naleznete na webu Šterbohol. Průběh celé památné bitvy včetně historických souvislostí uvádí například Wikipedie.

Veselou a poučnou zábavu na celou sobotu vám přejí Naše Měcholupy

 

Nová škola a mateřská školka

Potřebujeme novou školu

Dolní Měcholupy rychle rostou. Jestliže nás v roce 2000 bylo asi 1100, koncem loňského roku už v Měcholupech žilo téměř 2800 obyvatel. A všem je jasné, že naše krásná stará škola z roku 1894 brzy přestane stačit. To je hlavní důvod, proč intenzivně přípravujeme stavbu nové školy.

Hledání pozemku nebylo snadné. Obec nejprve vytipovala příhodná místa a následně díky úspěšnému vyjednávání se společností Finep získala vhodný pozemek na jižním okraji oblasti Malý háj směrem k centru Dolních Měcholup. Tento prostor je navíc dostatečně rozlehlý i pro stavbu další mateřské školky, neboť očekáváme, že nejvíce malých dětí bude přibývat právě v Malém háji.

Škola - Celek

Na plánku můžeme vidět také předpokládanou trasu obchvatu Dolních Měcholup, který odvede dopravu z centra obce. Obchvat bude ve směru od ulice Ke Slatinám protínat stezka pro pěší a cyklostezka, která vytvoří nové spojení mezi centrem obce a Malým hájem.

Jaká bude škola a školka vypadat?

Podle demografické analýzy (přesněji podle její střední varianty) bude třeba postavit základní devitiletou školu o 18 třídách a mateřskou školku o 5 třídách. Počítáme samozřejmě s kuchyní a jídelnou pro nenasytné žactvo, tělocvičnou, sportovištěm a dalším zázemím. Školka by měla mít oddělenou zahradu a prostor s herními prvky. Jak by mohl být pozemek pro tyto účely využit vidíme na následujícím plánku.

Škola - detail

Kdy bude nová škola stát?

Asi nikoho nepřekvapí, že to nebude ani napřesrok. Podle současné praxe trvá v Praze příprava a realizace takové výstavby osm až deset let. My bychom rádi tuto dobu co nejvíce zkrátili, bohužel i tak musíme rok 2023 pokládat za nejoptimističtější odhad. Chcete-li si tedy pořídit miminko, aby chodilo už do nové školy, raději ještě rok nebo dva počkejte.

Vedení obce nyní připravuje řadu nejednoduchých kroků. Prvním z nich je zpracování zadání pro architektonickou soutěž, které bude vycházet ze zmíněné demografické studie. Následně bude vybrán architekt, který připraví všechny projektové dokumentace a zajistí potřebná povolení. Vedle toho bude nutné získat podporu Magistrátu a zajistit financování stavby. Předpokládáme, že nová škola bude stát více než 200 milionů korun.

Předběžná jednání s Magistrátem již probíhají stejně jako příprava změny územního plánu. Jakmile proběhne architektonická soutěž, pohneme se dál. Zatím se alespoň můžeme potěšit pohledem na prostorové schéma nové školy (modrá). V pozadí pak vidíme, že dobrotiví stavitelé připravují i nové nakupní centrum (žlutá), abychom nemuseli jezdit až do dalekého Europarku.

 

Škola - 3D