Priority obce do roku 2018

Na pondělním jednání schválilo zastupitelstvo velkou většinou důležitý dokument, který se týká všech obyvatel Dolních Měcholup. Přinášíme jej v plném znění tak, jak byl schválen.
Neostýchejte se prosím v komentářích a mailech vyjádřit svůj názor a své připomínky. Mějte však prosím přitom na paměti, že prioritou prostě nemůže být všechno. Přidání dalších cílů obvykle znamená jiné cíle opustit.

Prioritami zastupitelstva do roku 2018 jsou následující oblasti a cíle

Dvěma hlavními cíli zastupitelstva je

 • přispět větší sounáležitosti obyvatel městské části a současně
 • rozvíjet podmínky pro jejich denní praktický život i pro jejich volnočasové aktivity.

Proto si zastupitelstvo stanovuje následující priority a cíle svého působení:

Doprava a životní prostředí

 • Realizovat průzkum potřeb spojů veřejné dopravy statistickým šetřením mezi obyvateli a na základě zjištěných potřeb navrhnout posílení či úpravu spojů a jízdních řádů
 • Tam, kde je to technicky možné zajistit zastřešení zastávek autobusů
 • Změnou programování signalizace zajistit lepší průjezdnost křižovatek v obci
 • Na základě hygienických měření zahájit formálním, nebo, bude-li to nutné, i právní kroky k tomu, aby hluk na ulici Kutnohorské byl omezen tak, aby přinejmenším splňoval hlukové limity
 • Dosáhnout závazného stanovení trasy a termínu realizace přeložky dopravy z ulice Kutnohorské mimo obytnou zónu
 • Zlepšit bezpečnost chodců na přechodech
 • Systematická kontrola omezení rychlosti jízdy na území městské části
 • Rozvoj cyklotras na území obce a pěších propojení částí obce
 • Podpora projektu napojení obce na tramvajovou síť

Bezpečnost

 • Omezení hracích automatů a heren v blízkosti školských zařízení
 • Posílení počtu strážníků městské policie pořádkové služby v městské části nejméně na průměrný standard Prahy
 • Program informování obyvatel o způsobech ochrany před kriminalitou zaměřený zejména na seniory a děti
 • Instalace stacionárních zařízení monitorování provozu a měření rychlosti

Občanská vybavenost

 • Instalovat alespoň v místě Úřadu městské části bankomat
 • Rozšířit kapacitu stávající školky
 • Dostavět sportovní halu

Územní rozvoj

 • Zpracovat vlastní urbanistickou koncepci Dolních Měcholup
 • Vymezit, a bude-li to možné získat pozemky pro výstavbu druhé školky a výstavbu základní devítileté školy
 • Zpracovat projekty školy a školky
 • Při projednávání stavebních záměrů preferovat omezení výšky budov na předměstskou úroveň a zpracovat v tomto smyslu regulační plán výstavby
 • Při vydávání stanovisek obce v územních řízeních požadovat u developerských projektů, aby se investor zapojil do zlepšení infrastruktury a vybavenosti obce

Život obce

 • Vytvořit a provádět koncepční program aktivního a důstojného života seniorů
 • Vytvořit a provádět program rozvoje společenského života zejména s důrazem na podporu synergické spolupráce existující spolků občanů a propojení věkových vrstev obyvatel i zájmových oblastí
 • Obnovovat a utvářet kulturní a společenské tradice městské části tak, aby vznikl celoroční cyklus akcí podporující sounáležitost obyvatel s místem svého života

Správa obce

 • Postupná revize dlouhodobých smluv, které městská část uzavírá, tak, aby byla ověřena či zajištěna jejich výhodnost
 • Vytvoření jednoduchému systému, který občanům umožní na vyžádání získávat informace o správě obce a dění v ní přímo do vlastních emailových schránek
 • Aktivní komunikace s občany o rozvojových plánech a problémech městské části

Jedna myšlenka k “Priority obce do roku 2018

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *