Zprávy z obce (jednání Zastupitelstva – duben 2019)

Zvětšení školní jídelny se pomalu blíží

Školáci nutně potřebují větší jídelnu. Proto v roce 2017 padlo rozhodnutí zvětšit stávající jídelnu. Vedle sportovní haly tak má vyrůst rozšíření stávající jídelny, tak aby se místo pouze jedné třídy mohly najednou najíst třídy tři. Jen škoda, že se příprava vleče. U dokumentace byla shledána řada vážných vad na jejichž odstranění se dále pracuje. Jendou z výtek je například bezpečnostní riziko spojené s realizací jezírka přímo na dětském hřišti nebo některá příliš nákladná řešení. Nejspíše, aby se zvládlo stavbu zahájit co nejdříve, byla žádost o stavební povolení nešťastně podána s tím, že se nedostatky odstraní až následně. O dalším postupu Vás budeme informovat.

Rozšíření parkovacích míst v Malém háji

Problémy s parkováním jsou na Malém háji na každodenním pořádku. Situaci příliš nepomohlo ani dočasné parkoviště přilehlé budoucímu prodloužení komunikace Kardausova. Dobrou zprávou pro obyvatele však je, že i přes zpoždění budou v přilehlém Retail Parku vyhrazena noční parkovací místa pouze pro ně. Parkovací místa budou označena „Reservé rezidenti Malý háj“. Jejich vyhrazení souvisí s dohodou se společností Finep, která byla uzavřena za bývalého starosty Otakara Vicha.

Příprava nové školy a školky v Malém háji má skluz

Na výstavbu nové školy a školy na Malém Háji jistě netrpělivě čeká nejeden rodič Dolních Měcholup, jaká je tedy aktuální situace? Bohužel ne příliš optimistická, již na konci roku 2017 měla obec zadat zpracování studie a zahájit výběr dodavatele projektu. Zatím se pouze zvládlo schválit podmínky architektonické soutěže a byla uzavřena smlouva s jejím administrátorem. Další neznámou je zajištění financování výstavby, kdy podaná žádost o grant nebyla schválena. Nezbývá tedy doufat, že se věci pohnou správným směrem a vše neskončí vracením pozemku v hodnotě téměř 50 mil. Kč zpět společnosti Finep, která by jej použila pro své developerské záměry.

Úplný zápis z jednání Zastupitelstva je k dispozici na stránkách MČ DM.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *