Hospodaření obce

FAKTA K ÚDAJNÝM NEPRAVDÁM DLE ODS

 

Náš pohled na rozpočet Dolních Měcholup

ROZPOČET DOLNÍCH MĚCHOLUP. REZERVNÍ FOND BYL VYČERPÁN.

Stavba tělocvičny za 65 milionů obec vyčerpala. Na zprovoznění chybí 20 milionů. Polovinu našeho rozpočtu spolkne samotná správa obce. Obec nepřipravila žádné projekty, a proto nemůže využít dotační nabídky, tak jak to dělá Dubeč a Štěrboholy.

Polovinu provozních nákladů obce spolkne její správa, provoz úřadu. Je to příliš mnoho. Snížíme tento podíl a zbyde nám více na školu, školku, sport a kulturu.

Výnosy z hospodářské činnosti jsou níz­ké. Rezerva je jistě ve výši nájmu čističky odpadních vod a také v pronájmu budov v areálu bývalého Průmstavu; měsíční vý­nos 98 tisíc je opravdu malý.

Úsporami v nákladech obce a součas­ným navýšením příjmů z pronájmů chce­me získat navíc přibližně přes 1,5 milionu ročně. Dáme to na rozvoj obce, který slibu­jeme voličům.

Naší prioritou bude zpracování projek­tů staveb, na které je možné získat dotace z různých fondů. Bez připravených projek­tů nemůžeme dotace získat a přenechávali bychom je jiným, tak jak to naše obec děla­la v minulosti. Abychom se v infrastruktuře alespoň přiblížili úspěšné Dubči, potřebujeme na dotacích získat 175 milionů korun. Tako­vé je naše vnitřní zadlužení v chybějícím vybavení obce, které vzniklo tím, že jsme neprojektovali a o dotace nežádali.

Bude to náročné, zájemců o Evropské fondy, je víc než dost. Náš tým profesioná­lů, zvyklých plánovat a počítat, je šance pro obec.

červen 2014

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *